• Kolumnit

Jukka Heinonen: Mieltä lämmittää tämä ”yhdessä tekemisen tuntu”

Voroilta voi yrittää välttyä huolehtimalla tavaroistaan, mutta nykyhallituksen kanssa on huonommin. Kolumnistimme varoittaa tulevaisuudesta, jolloin leikkauslistalle päätyvät vuorokaudenajat ja viikonpäivätkin.

Hyvin tiedettyjen tahojen perustelut ovat sen verran hyvät, että työllistämisen varjolla menee paljon muutakin, ja kukaan ei ota vastuuta. Jää vain tämä yhdessä tekemisen tuntu.

– Nykyisen hallituksen työlistalla, hyvin tiedettyjen tahojen toiveena ja hallituksen toimien edesauttajana, on poistaa Suomesta vuorokaudenajat. Vuorokaudenaikojen poistuessa yrityksillä ei olisi palkanlisiä maksettavana.

Samoin tarkoitus olisi poistattaa myös lauantait ja sunnuntait viikosta. Jäljelle jäisi työpäiviä ja vapaapäiviä.

Mikäli vapaapäivänä työnantajan käsky käy, olisi työntekijä velvollinen tulemaan töihin ja kyseinen päivä muuttuisi työpäiväksi. Silloin ylitöitä ei olisi tarpeellista eikä syytäkään maksaa.

Aikoinaan ajankuluakin muutettiin ja edelleen rukataan kelloja edestakaisin. Vuorokaudenaikojen poistuessa jäisi tämäkin murhe pois.

Hallituksen hyvänä tarkoituksena on myös kaikenlaisten palkkojen sopimisen poistaminen ja kyseisen asian jättäminen yrityksen harteille ja päätäntävaltaan, jotta yritysten kilpailukyky paranee niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Mahdollisuus palkkojen laskemiseen pitäisi olla yrityksillä aina, kun

  • siltä tuntuu tai
  • ennustenäkymät muutaman vuoden aikavälillä yritykselle aiheuttavat omistajille vähänkin huolta ja päänvaivaa,
  • tai mikäli osakeannit vähäisissäkään määrin ovat vaarassa laskea.

Lomapalkat on tarkoituksena poistaa, koska lomalla ei töitä tehdä, ei ainakaan työantajaa hyödyttävää työtä.  

Tulevaisuudessa poistetaan myös lomat, jolloin lomapalkan maksullekaan ole tarvetta. Kokeilu aloitettaisiin poistamalla ensin lomarahojen maksu.

Sairauslomat ja sairausajan palkka poistettaisiin, koska asialla ei ole mitään tekemistä yrityksen tuoton kanssa. Päinvastoin, sairastunut työntekijä aiheuttaa tuotannollista vahinkoa työnantajalleen. Yli yhden vuorokauden sairaspoissaolon jälkeen pitää olla mahdollisuus työsuhteen katkaisemiseen yksipuolisesti työnantajan toimesta.

Pätkätöitä olisi hyödynnettävä lisää ja myös palkanmaksun pätkittäminen mahdollistettava.

Työttömyys-sana on tarkoitus poistaa koko yhteiskunnasta ja ihmisten suusta. Silloin olisi vain laiskoja ja työtä vieroksuvia, joiden toimeentulo on heidän oma asiansa.

Eläkkeet, joiden maksaminen tulevaisuudessa on jo nyt huolta tuottava asia rahojen puutteen takia, poistettaisiin kokonaan ainakin alemman yhteiskuntaluokan työntekijöiltä.

Alemman yhteiskuntaluokan ihmisen tulisi tehdä työtä ”otsasi hiessä” koko elämän. Työn sankari -mitali luovutettaisiin omaisille työntekijän kuoltua sorvinsa ääreen itse maksamansa työturvallisuuskengät jalassaan.

Tämän mitalin saamisen edellytyksenä olisi palkasta kuukausittain vähennetty ”mitaliraha”, jonka työnantaja pidättää.

Lapsuusaikaa olisi tavoitteena lyhentää entisestään ja käyttää se aika mahdollisimman tehokkaasti jo esikoulusta lähtien tulevaisuuden suunnitteluun ja opiskeluun tuottavan ammatin saamiseksi. Myös lapsityövoiman käyttö jossain määrin olisi hyväksyttävää.

Kaikenlainen niskoittelu ja poliittisesti mieltään osoittaminen vähentämällä työkuormaansa tai jopa kokonaan työntekonsa keskeyttäminen edes hetkeksi, olisi lailla kiellettävä ja tuleva laki on saatava nopeasti eduskunnan käsittelyyn.

Näillä toimenpiteillä nostetaan työllisyyttä, ja tavoitteena on miljoona uutta työllistettyä vuoteen 2027 mennessä.

Hallituksen tulisi myös mediatilaisuuksissa käyttää kansalaisille tutuksi tullutta sananpartta hieman muokaten: ”yksin emme tässä onnistu, mutta yhdessä me onnistumme”, jolloin kansalaisten mieltä lämmittää tämä yhdessä tekemisen tuntu.

Kirjoittaja on porilainen eläköitynyt palomies-sairaankuljettaja