• Mielipiteet

Eija Ailasmaa: Tarve rauhanpolitiikalle on huutava

Raumalainen puoluevaltuuston jäsen Eija Ailasmaa käytti rauhanpolitiikkaa koskevan puheenvuoron puoluevaltuuston 20.5.2023 kokouksessa.

– Suomen hallitus päätti 2021 hankkia Yhdysvalloilta F-35-hävittäjiä. Tämä on Suomen suurin aseostos. F-35-hävittäjät ovat ennen kaikkea suursodan hyökkäysaseita, eivät ilmapuolustuksen aseita. Hävittäjän valinta ilmaisee, millaiseen sodankäyntiin valmistaudutaan.

– Maamme politiikka on muuttunut Naton myötä. Suomen ystäviä ovat nykyään palestiinalaisia sortava Israel ja kurdeja sortava Turkki. USA kipuilee omassa maassaan ihmisoikeuksien kanssa, on joukkoampumisia ja naisten oikeuksien polkemista.

– Meidän puolustusmenojemme suhde bruttokansantuotteeseen on noussut tämän vuoden budjetissa jo hieman yli kaksi prosenttia. Tämä on Naton tavoite.

Nämä rahat on hyväksytty ilman minkäänlaisia soraääniä! Sosiaali- ja terveyspalveluista ollaan valmiita tinkimään!

Eija Ailasmaa

– Nämä asemäärät syrjäyttävät kansalaisten hyvinvointia turvaavia palveluita ja muita esimerkiksi vihreään siirtymään tarvittavia investointeja.

Meidän on syvennyttävä rauhanpolitiikkaan. Meidän on tuotava näitä asioita esille. Naton myötä Suomi ei enää vastusta ydinaseita.

– Rauhanliikkeen tavoitteena täytyy olla Suomessa sellainen politiikka, joka ajaa entistä enemmän ydinaseriisuntaan ja aseiden riisuntaan. Ukrainan sodan ei saisi antaa peittää alleen tavoitteita toisenlaisesta yhteistyöstä Euroopassa ilman sotilasliittoja.

– Kun Suomi liittyi Natoon, suurin osa jäsenyyden kannattajista halusi turvaa isänmaallemme ja rauhaa Pohjolaan. Miten on käynyt? Suomen nykyinen linja lisää jännitteitä alueella ja lisää suursodan riskiä Pohjolassa.

Eija Ailasmaa

– Ydinsodan vahingossa syttymisen riski on kasvanut merkittävästi. Suomi on nyt Ukrainan sodan osapuoli, ja on osapuolena kaikissa tulevissa USA;n aloittamissa sodissa.

Tarve rauhanpolitiikalle on nyt huutava!

Eija Ailasmaa