• Eduskuntavaalit
  • Uutiset

Miksi vaalikoneet unohtavat kulttuurin?

Ehdokkaiden ja ehdokasta etsivien mielipiteet verotuksesta, Nato-tukikohdista, turkistarhauksesta, Putinista, junista, lentokentistä, susista ja aluepolitiikasta kysytään, mutta yksi tärkeä elämän osa-alue puuttuu kokonaan.

– Olen vastannut Alma Median, Sanoman, Duunitorin ja Ylen vaalikoneisiin. Olen todella pettynyt, ei kysymyksen kysymystä kulttuurista. Kuinka näin voi olla? ihmettelee raumalainen eduskuntavaaliehdokas Sanna Nylander. Hän on vasemmistoliiton kulttuuripoliittisen työryhmän jäsen ja opiskelee kulttuurituottajaksi ammattikorkeakoulussa.

– Työskentelen kotihoidossa keikkalähihoitajana ja kulttuuriopintoni Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ovat puolivälissä. Haaveilen siitä, että tulevaisuudessa osaan ja voin tuottaa kulttuurihyvinvointia sosiaali- ja terveysaloille. Tässä on valtavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopotentiaalia. Meillä on olemassa jo tieteellistä näyttöä taiteen vaikuttavuudesta, ja Suomi on jo kulttuurihyvinvoinnin, yhteisötaiteen ja taidekasvatuksen kärkimaiden joukossa.

Luovuutta tulisi hyödyntää kaikilla osa-alueilla yli ammatti- ja toimialojen myös työhyvinvoinnin tukena.

Eduskuntavaaliehdokas Sanna Nylander

– Olen hakenut yhdessä kuvataiteilijana, taideterapiaohjaajana ja toimintaterapeuttina toimivan ystäväni kanssa Suomen Kulttuurirahaston Taidetta kaikille -apurahaa. Sen avulla voisimme viedä taide- ja kulttuurikokemuksia henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta itse pysty osallistumaan avoimiin kulttuuripalveluihin. Haluamme etsiä ratkaisuja siihen, kuinka taide saataisiin hoitotyön tukena vietyä pysyväksi osaksi kotihoidon palveluja. Luovuutta tulisi hyödyntää kaikilla osa-alueilla yli ammatti- ja toimialojen myös työhyvinvoinnin tukena.

Ehdokkaan omat kulttuurikärjet

Huomattuaan, että kulttuuri ja kulttuurihyvinvointi puuttuu kokonaan kevään vaalikoneista, Sanna Nylander kirjoitti sometililleen omat kulttuurikärkensä.

– Minulle kulttuuri merkitsee mahdollisuutta jäsentää ympäristöäni mahdollisimman moniulotteisesti. Kulttuurin avulla kykenen arvottamaan itseäni suhteessa ympäristöön sekä rakentamaan identiteettiäni. Kulttuurin tekeminen ja kokeminen vahvistavat itseilmaisu- ja tunnetaitoja, jotka ovat tärkeitä osallisuutta lisääviä tekijöitä.

– Mielestäni kulttuuri kuuluu kaikille ja sitä on tarjottava kaiken ikäisille kansalaisille yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti. Olen sitä mieltä, että kulttuurin hyvinvointiulottuvuudet tulee tunnistaa laaja-alaisesti. Myös kulttuurin rahoitusta tulee lisätä ja kulttuurialan toimijoiden ansioturvaa ja asemaa vahvistaa.

Toimenpiteiksi kulttuurihyvinvoinnin parantamiseen Sanna Nylander ehdottaa:

  1. Kulttuurin osuus budjetista on nostettava yhteen prosenttiin.
  2. Taiteen perusopetuksen pitää olla entistä useamman saataville tasa-arvorahalla.
  3. Taiteellista työtä tekevien toimeentuloa ja ansaintamalleja on kehitettävä uusilla kokeiluilla.
  4. Luovat alat pitää tunnustaa elinkeinoiksi muiden elinkeinojen rinnalle.

    EDIT 6.3. lisätty linkki Ylen vaalikoneeseen.