• Eduskuntavaalit

Ehdolla eduskuntaan: Sanna Nylander

Vasenvoima esittelee kaikki Satakunnan vasemmistoehdokkaat.

Sanna Nylander on kulttuurituottajaksi opiskeleva lähihoitaja, mutta myös seitsemän lapsen äiti.

– Perheenäitinä minulle on tullut läheiseksi neurokirjon haasteiden värittämä arki, niin lasten kuin meidän aikuistenkin osalta. Haluan työlläni vaikuttaa siihen, että neurobiologisten erityispiirteiden kanssa kamppailevat kaiken ikäiset ihmiset tulevat saamaan hyväksyntää, tarvitsemaansa tukea ja sitä kautta mahdollisimman täysipainoisen elämän yhteiskuntamme jäseninä.

Missä näet tällä hetkellä/tulevalla vaalikaudella tärkeimmät kehityskohdat Suomessa? Miten ratkaisisit ne?

– Mielestäni työolosuhteet ovat yksi tärkeimmistä kehityskohteista, samoin yhä yleisemmäksi käyvä työvoimapula. Työstä maksetun korvauksen tulee olla riittävä, työehtosopimusten tulee kunnioittaa työntekijää ja työstä tulee kyetä myös palautumaan vapaapäivien aikana. Kenellä tahansa on haasteita jaksaa työelämässä, saati ympäristöään eri tavalla hahmottavalla työntekijällä – erityistarpeet tulee huomioida, meillä ei ole varaa väsyttää työvoimaamme.

– Työmatkoihin ei saisi myöskään kulua niin suurta osaa palkasta, ettei rahaa jää enää laskujen maksuun.

– Ratkaisut näihin ongelmiin eivät ole yksinkertaisia eivätkä nopeita. Niiden korjaaminen edellyttää puuttumista työelämän rakenteisiin ja asenteisiin. Työoloja on kehitettävä yhteistyössä ammattijärjestöjen, työntekijöiden, työnantajien, tutkijoiden sekä poliittisten päättäjien kanssa.

Kenellä tahansa on haasteita jaksaa työelämässä, saati ympäristöään eri tavalla hahmottavalla työntekijällä – erityistarpeet tulee huomioida, meillä ei ole varaa väsyttää työvoimaamme.

Eduskuntavaaliehdokas Sanna Nylander

Mitkä asiat ovat tärkeimpiä kehityskohtia pitkässä juoksussa? Miten ratkaisisit ne?

– Mikään maailmassa ei ole niin tärkeää kuin oma kokemus siitä, että kuuluu johonkin ryhmään tai yhteisöön. Kulttuurityötä tulee lisätä kaikissa ikäryhmissä, se auttaa vahvistamaan elämänhallintaa. Elämässä kannattelevinta on osallisuus, kokemus siitä, että voi itse vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

– Kaikki yhteisen tulevaisuuden eteen tehtävä työ on tärkeätä, jotta kaikilla olisi varmasti yhtä turvallinen, terveellinen ja tarpeeksi vauras, hyvä elämä. Puututaan kiusaamiseen, toisten lyttäämiseen, vähättelemiseen, tuomitsemiseen ja arvostelemiseen.

Sanna Nylander kampanjoimassa Rauman joulumarkkinoilla.
Kuva: Susanne Ekroth

Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?

– Teemanani on kestävän ja mahdollisimman omavaraisen yhteiskunnan rakentaminen. Uskon pitkäjänteisen yhteistyön voimaan yli puolue- ja instanssirajojen. Ihmisoikeudet ja hyvinvointi ovat minulle asia, jotka eivät ole hyvinvointivaltiossa kaupan.

  • Turvallisuus, terveys ja osallisuus – kaikille, ei ainoastaan harvoille.
  • Kohti kestävää hyvinvointia. On iso osa väestöstä, joka ei koe voivansa osallistua tai vaikuttaa omiin, eikä yhteisiin asioihin. Tällaisia tulevaisuushorisonttia kaventavia tekijöitä voivat olla mm. koettu yksinäisyys, taloudelliset tai terveydelliset vaikeudet, toimintakyvyn alenema tai alisteinen asema yhteiskunnassa. On yhteiskunnan tehtävä huolehtia kansalaisistaan tasa-arvoisesti oikeudenmukaisen lainsäädännön ja päätöksenteon avulla. Syrjintää ei saa tapahtua.
  • Taiteen ja kulttuurin hyvinvointiulottuvuudet tulee tunnistaa. Kulttuuriin ja opetukseen panostamalla vahvistamme sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ihmisen itsetuntemusta, yhteiskuntataitoja, demokraattista tietoisuutta sekä kriisinkestokykyä epävakaina aikoina. Yhdenvertaisiin kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksiin, sekä luovuuden kehittämiseen satsaamalla vahvistuu yhteiskuntamme sisältä päin. Turvallisuus ja terveys syntyy osallisuudenkokemuksista.

Turvallisuus ja terveys syntyy osallisuudenkokemuksista.

Eduskuntavaaliehdokas Sanna Nylander

Kuka on sinun esikuvasi? Miksi?

– Kaikenlaiset henkilöhistoriat kiinnostavat, mutta samassa paketissa esiintyvät voima, rohkeus, rakkaus ja oikeudenmukaisuus tuottavat aina mielihyvää.

Mikä on mielipuuhaasi kesäkeleillä?

– Rakastan kesää ja lämpöä yli kaiken. Sisällytän huippuhetkiini historiaa, taidetta ja liikuntaa – lukemalla, näkemällä ja kokemalla.

Sanna Nylander kertoo rakastavansa kesää ja lämpöä yli kaiken. Kuva: Susanne Ekroth

EDIT 3.12.2022 vaihdettu artikkelikuva

EDIT 23.2. lisätty esittelytekstiä ja lisätty kampanjointikuva.