• Mielipiteet

Pertti Salo: Vapauttakaa hyvinvointialueet kahleistaan!

Kirjoittajan mielestä Satakunnan hyvinvointialueen päätöksenteossa riittää harmaita alueita. Asioiden salailu luo huhupuheita ja epävarmuutta.

– Aluevaltuutetut tuntevat räpiköivänsä kahleet jalassa leikkauskierteessä ja valtiovarainministeriön kuristusotteessa.

Satakunnassa osa kunnista pelkää menettävänsä kiinteät sotepalvelunsa. Jos lähipalvelut jäävät vain suurempien kaupunkikeskustojen etuoikeudeksi, alkuperäiset hyvinvointialueen tavoitteet eivät silloin toteudu, kun lähipalvelut heikkenevät.

Aluehallituksen ja virkamiesten päätöksistä tullut vain niukasti tietoa. Nyt aluehallituksen kokoonpanoon ehdotetaan supistuksia eli jatkossa hyvinvointialueen asioista päätettäisiin entistä pienemmällä porukalla.

Aluevaltuustossa ja lautakunnissa luottamushenkilöt ovat kertoneet tietävänsä varsin vähän asioista, joten tiedon jakaminen on vaikeaa. Osallistamista kannattaisi miettiä. Nyt tieto tuntuu jäävän vain pienen piirin keskuuteen.

Aluevaltuutetut vaikuttavat aika turhautuneilta tilanteeseen ja tuntevat räpiköivänsä kahleet jalassa leikkauskierteessä ja valtiovarainministeriön kuristusotteessa.

Asioiden salailu luo huhupuheita ja epävarmuutta. Reilu yhteispeli olisi myös järkevää henkilöstöpolitiikkaa.

Vaikuttaa siltä, että Satakunnan hyvinvointialueella on viestintäongelmia sisäisessä tiedotuksessa. Tieto suunnitelmista ei ole välittynyt henkilöstölle, jolla ei ole ollut edustusta suunnittelua johtavassa ohjausryhmässä.

Ajantasainen tiedottaminen suunnitteilla olevista muutoksista sitouttaisi henkilöstöä niiden toteuttamiseen.

Samalla henkilöstö olisi voinut tuoda esille näkemyksiään siitä, mitkä käytännöt ovat nyt erityisen toimivia ja säilyttämisen arvoisia.

Ihmetystä herättää muun muassa se, että

ostopalveluiden ja henkilöstövuokrauksen kustannukset ovat suuria, ja konsulteille on maksettu suuria palkkioita samalla, kun peruspalveluja ollaan leikkaamassa.

Tieto ei ole kulkenut siitä, kuka näistä konsulteista ja heille maksettavista palkkioista on päättänyt. Samoin sotejohtajille on päätetty maksaa varsin suurin eroraha, vaikka johtaja eroaisi omasta aloitteestaan.

Keikkalääkärien palkkiot ovat moninkertaiset verrattuna normaaliin lääkärien palkkaukseen. Palvelujen keskittäminen lisää Kelataksirallia eli Kelaa laskutetaan pitkistä taksimatkoista. Palvelujen yksityistäminen on suoraa verorahojen tulonsiirtoa yksityisille sijoitusyhtiöille.

Asioiden valmistelussa on syytä pohtia oikeita toimintatapoja. Henkilöstön osallistamisella vältettäisiin turhat huhut ja sanelupolitiikaksi koettu toimintakulttuuri, ja koska kyse on verorahoista olisi senkin käytössä suotavaa vastuullinen ajattelu.

Pertti Salo

FM, yrittäjä opettaja

Eurajoki