• Mielipiteet

Pertti Salo: It-firmat tekivät hyvän tilin

Satakunnan hyvinvointialueen tietojohtamisen projekti päättyi vuodenvaihteessa, mutta jäi kesken eli ns. vähimmäistietosisältöön kuuluvaa toteutetaan lisätalousarvion avulla.

– Aluehallituksessa käsiteltiin 16.1. 2024 hyvinvointialueen tietojohtamisen projektia.

Projektin suunnittelua ja toteutusta kuvaava selostus on sen verran vaikeaselkoinen, että ei ole yllätys, että projektin eteenpäin vieminen edellyttää lisärahoitusta, Pertti Salo kirjoittaa.

Vaikka paikallisessa korkeakoulussakin on opetettu ohjelmistoprojektin hallintaa ainakin 20 vuotta, on edelleen osaamisessa puutteita.

IT-firmat tekivät hyvän tilin joka tapauksessa ja kysyä voi, että menikö tässä myös terveyskeskusten toimintaan tarkoitetut rahat ihan muihin tarkoituksiin ja mitä lisäarvoa tämä projekti toi hyvinvointialueen toimintaan.

Laaditussa selvityksessä todetaan seuraavaa:

Satakunnan tietojohtamisen projektien ostot 11.1.2024 alihankkijoiden kustannuksista:

Alkuperäiset arviot kustannuksista olivat:

  • Tietoalusta: 455 375 €
  • Tietosisältö: 934 800 €

Yhteensä: 1 390 175 €

Vuoden 2023 lopussa tilanne alihankkijoiden tekemästä työstä on seuraava:

  • ProductivityLeap: 425 247,74 €
  • Netum: 575 210,33 €
  • Gofore: 34 702,54 €
  • DSharp: 8 842,15 €

2M-IT:n ja Satakunnan hyvinvointialueen sopimuksissa on mainittu, että työmäärä perustuu arvioihin, työ tehdään asiakkaan ohjauksessa ja laskutetaan toteutuneen työmäärän mukaisesti.

Alkuperäiset arviot ovat ylittyneet.

Hyvinvointialueiden yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä

2M-IT toteutti esiselvityksen asiasta.

Tietoalustan toteutuksen hinta on 467 422 € ja tietosisällön toteutuksen hinta on 934 800 €, eli yhteensä 1 402 222 €.

Edellä mainittujen palveluiden kustannukset ovat jatkossa 235 102 €/vuosi.

Vastaava kehitystyö on toteutettu 2M-IT:n toimesta mm. Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Palvelun vuosikustannuksia ei valtionavustuksella voi kattaa, vaan ne katetaan Satakunnan hyvinvointialueelle osoitetusta rahoituksesta ja huomioidaan 2023 talousarviossa.

Aluehallitus päätti hyväksyä 2M-IT:n tekemän esiselvityksen mukaisesti Satakunnan hyvinvointialueen tietojohtamisen arkkitehtuuriksi

a) tietoalustan toteutuksesta sekä

b) asetusvalmistelussa tiedossa olevien mittareiden ja raporttien sekä raportoinnin käyttötapausten mukaisen vähimmäistietosisällön tuottamisesta

Satakunnan hyvinvointialueen tietojohtamisen tietoalustan ja -sisällön kehittämistyötä on tehty Virta-hankkeen mukaisesti.

Tietojohtamisen projekti päättyi 31.12.2023, mutta projektin kaikkia tuotoksia ei pystytä toteuttamaan. Tarkempaa selvitystä toteutumatta jäävistä tuotoksista tarvitaan 2M-IT:ltä projektin loppuraportissa. 

Ohjausryhmä sai syyskuussa 2023 2M-IT:ltä tiedon, että tietojohtamisen alusta- ja sisältöprojektien budjetista on käytetty 90 %, mutta tuotoksista vasta 60 % on saavutettu. Projektin ohjausryhmä ei ole saanut pyynnöistä huolimatta projektin budjettitilanteesta tietoa kevään 2023 jälkeen.

Projektin kustannusseurannan mukaan projektille hankerahoituksesta varattu summa oli käytetty 31.10.2023.

Tietojohtamisen projektissa tällä hetkellä kesken olevien, 31.12.23 mennessä valmistuvien projektin tuotosten loppuun saattamiseksi tarvitaan 547 328 €:n lisärahoitus

Tietojohtamisen 31.12.2023 päättyneessä projektissa kesken jäävien vähimmäistietosisältöön kuuluvaa on suunniteltu toteutettavan lisätalousarviorahoituksella.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki

LÄHTEET: Aluehallituksen kokouksen 16.1.2024 pöytäkirja