• Mielipiteet

Pertti Salo: Terveyskeskuksia tarvitaan ympäri Satakuntaa

Kirjoittaja palauttaa mieliin perusterveydenhuollon lähipalveluiden eli terveyskeskusten roolin erikoissairaanhoidon tarpeen vähentäjänä.
Perusterveydenhuollon lisäksi terveyskeskuksissa seurataan ja edistetään väestön terveyttä.

Kaikki eivät tunnu ymmärtävän, miksi terveyskeskukset ovat tärkeitä. Siksi on paikallaan selostaa asiaa ja todeta samalla, ettei paikallista terveyskeskusta voi korvata millään mobiilipalveluilla.

On vastuutonta leikkiä ihmisten terveyden kustannuksella jonkin epämääräisen palveluverkkoselvityksen pohjalta.

Perusterveydenhoitoa eli terveyskeskuksia tarvitaan ympäri maakuntaa, koska niissä voidaan todeta erilaisia sairauksia jo niiden alkuvaiheessa ja sen avulla vähentää kallista erikoissairaanhoidon tarvetta.

Tällaisia sairauksia ovat mm. verenpainetauti, diabetes sekä monet muut veriarvoihin, keuhkojen ja sydämen toimintaan liittyvät sairaudet. Tämän pitäisi olla selvää ainakin sairaanhoitajille ja lääkäreille.

Terveyskeskus on asukkaan lähin hoitopaikka, jossa tuotetaan monet hyvinvointialueen järjestämät terveydenhuollon palvelut.

Sieltä saa erityisesti perustason terveydenhuollon palveluita ja niihin olennaisesti liittyviä sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Palveluiden lisäksi terveyskeskuksissa seurataan ja edistetään väestön terveyttä. Terveyskeskuksessa on yleensä muun muassa seuraavia palveluita:

  • Lääkärinvastaanotto sairastuneille ja pitkäaikaista sairauttaan hoitaville. Usein sosiaali- ja terveyskeskuksessa on myös vuodeosastoja sairaalahoitoa tarvitseville. Terveyskeskuslääkäri konsultoi erikoislääkäriä tai lähettää potilaan tarvittaessa erikoislääkärin tutkimukseen tai hoitoon.
  • Sairaanhoitajien vastaanottoja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon, usein myös hoidon tarpeen arviointia sekä pikkuvammojen tai -sairauksien hoitoa varten.
  • Terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia alueen asukkaille.
  • Äitiys- ja lastenneuvolapalveluja
  • Seulontatutkimukset ja rokotukset.
  • Suun terveydenhuollon palveluja koko väestölle.
  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Terveydenhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
  • Mielenterveyden hoitoa, jolla ehkäistään ja tunnistetaan mielenterveyshäiriöitä sekä hoidetaan ja kuntoutetaan mielenterveyshäiriöistä ja psyykkisistä sairauksista kärsiviä. Hoitoa järjestetään terveyskeskusten vastaanottopalvelujen lisäksi usein myös erillisissä työryhmissä.
  • Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa. Kiireelliset asiat hoidetaan terveyskeskuksissa aina heti. Ilta- ja yöpäivystyksiä on usein saatavana sairaaloiden yhteispäivystyksissä.
  • Kotisairaanhoitoa ja -sairaalahoitoa tuodaan potilaiden kotiin sitä tarvittaessa.

Terveyskeskusten toiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010)

Terveyskeskusten toiminnan järjestämisestä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021)

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki