• Mielipiteet

Pertti Salo: Oikeistohallituksen talousopit eivät vakuuta

Kirjoittajan mielestä Orpon hallitus toistaa kokoomuslaisten pääministerien virheitä.

– Jos hallitus antaa veroalennuksia erityisesti suurituloisten tuloveroihin ja samalla leikkaa sosiaaliturvaa, se ei auta vähentämään valtion velkaa.

Kun kulutus vähenee leikkausten takia, se vähentää myös sitä kautta saatavia valtion verotuloja kuten ALV. Se heikentää valtiontaloutta, heikentää talouskasvua ja luo painetta ottaa lisää velkaa.

SOSTE kommentoi asiaa seuraavasti:

”Ajatuksena on, että kun työttömien sosiaaliturvaa leikataan ja elämisestä tehdään kurjempaa, he valitsevat sosiaaliturvan sijaan töihin menon.

Perusturvan varassa elävillä työttömillä toimeentulo on jo nyt kohtuulliseksi katsottavaa paljon matalammalla summalla kituuttelua ja aikaa vievää tuen hakemista monista eri lähteistä. Se ei tarjoa helppoa, joutilasta elämää.”

SOSTEn selvitys

Selvitys perustuu VTT Pertti Honkasen SOSTElle tekemiin laskelmiin. Hallitus turvautuu myös valtion omaisuuden myyntiin.

Valtion omaisuutta aiotaan myydä neljän miljardin edestä, ja rahalla on tarkoitus kattaa kertaluonteisia investointeja.

Valtion omaisuuden myynti investointien kattamiseksi ei ole vastuullista julkisen talouden kannalta. Varsinkaan, jos myydään tuottavaa valtion omaisuutta. Varoittavia esimerkkejä riittää, kuten takavuosien Caruna-kauppa, Kemiran myynti ja YLEn televisioverkon myynti ulkomaisille sijoitusyhtiöille.

Valtio menettää myyntien seurauksena mm. osinkotulot ja verotuloja ja myytyjen yhtiöiden uudet omistavat nostavat tuotteidensa ja palvelujensa hintaa suomalaisille, mikä taas aiheuttaa ongelmia taloudessa, kuten on nähty.

Samoin terveydenhoidon yksityistäminen ohjaa verorahaa eli tulonsiirtoa ulkomaisille sijoittajille.

Kreikkalainen filosofi Aristoteles muotoili aikoinaan edellä mainitun asian niin, että:

”Kenkiä ei ole tehty vaihtoa vaan käyttöä varten.”

Aristoteles

Aristoteles ymmärsi työnjaon ja vaihdannan tärkeyden, mutta vierasti kansantaloutta vahingoittavaa, vastuutonta voitontavoittelua.  Monet taloustieteilijät kautta historian, kuten Adam Smith (1723–1790) ovat viitanneet Aristoteleen käsityksiin taloudesta.

Pääoman rajattoman kasvun ohjaama moderni yhteiskunta on

  • aristoteelisesta näkökulmasta eriskummallinen,
  • hyvän elämän näkökulmasta kyseenalainen,
  • eikä ota huomioon maapallon kestokykyä ja luonnon merkitystä eikä ihmisten hyvinvointia.

Adam Smith oli talouskasvun ja vapaakaupan kannattaja, mutta painotti valtion roolia turvallisuuden ja sääntöjen luomisessa ja valvonnassa.

Kokoomuslaiset pääministerit ovat kuitenkin toistaneet samoja virheitä talouspolitiikassa jo 80-luvulta lähtien valtion ja kansalaisten vahingoksi.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki