• Mielipiteet

Pertti Salo: Hallitus käy köyhän kimppuun kuin peto

– Talous sakkaa ja kurjistumisen kierre uhkaa, jos sosiaaliturvasta poistetaan suojaosat.

Kirjoittajan mielestä hallituksen pitäisi huolehtia kansantaloudesta.

– Oikeistohallitus keskittyy nyt suurituloisten veronalennuksiin ja ulkomaisten sijoitusyhtiöiden veroetuihin ja niiden varallisuuden kasvattamiseen.

Samaan aikaan hallitus aikoo sosiaaliturvan leikkausten kautta lisätä mm. lapsiperheköyhyyttä, kuten todettiin TV1:n A-studiossa 6.9.2023. Leikkausten vaikutusta perheisiin ei ole edes arvioitu.

Rakennusala on nyt kriisissä ja se on avainasemassa taloudessa. Hallitus ei ole kuitenkaan esittänyt mitään elvyttävää toimenpidettä.

Perussuomalaisilla ei ainakaan haastattelujen perusteella ole halua tukea rakennusteollisuutta nopeilla toimenpiteillä, joita nyt tarvittaisiin.

Kansantalouteen kuuluu mm. ostovoima, kulutus, työllisyys, sosiaaliturva ja talouskasvu. Näistä asioista hallituksen tulisi huolehtia.

Talouskasvua mitataan valtiotasolla tavallisesti bruttokansantuotteen (BKT) määrän prosenttimuutoksella.

Mikäli BKT:n muutos on negatiivinen, kyseessä on talouden supistuminen, talouden taantuma tai mahdollisesti jopa talouslama. Suomen talouskasvu on ollut heikkoa jo monia vuosia.

Talouskasvun tutkimuksessa on kehitetty Okunin laki, jonka mukaan talouskasvu vähentää työttömyyttä.

Talouskasvuun liittyy mm. työllisyys eli kun työvoima lisääntyy, on enemmän ihmisiä, jotka osallistuvat taloudelliseen toimintaan. 

Uudet innovaatiot voivat tehostaa tuotantoa, ja ne voivat toimia vetureina taloudessa. Investoinnit infrastruktuuriin kuten mm. tieverkkoon, sähköverkkoon ja muihin tuotantoresursseihin voivat myös kasvattaa talouskasvua.

Suurituloisten veronalennusorgiat, köyhien piiskaaminen ja ulkomaalaisten halveksiminen eivät paranna kansantaloutta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei kommentoinut talouden tilaa tai työvoiman tarvetta lyhyessä puheessaan eduskunnan tiedonantokeskustelussa 6.9.2023. 

Lisäksi Sebastian Tynkkysen (ps.) puheesta kävi selväksi, että ulkomaalaisilla ei ole tänne asiaa, vaikka ulkomaisen työvoiman tarve on ilmeinen ja talouskasvua tukeva.

Hallitus käy köyhän kimppuun kuin ilmestyskirjan peto, vaikka sen tulisi huolehtia kansantaloudesta.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki