• Mielipiteet

Rauman valtuustoryhmä: Rauman Energiaa ei saa myydä!

Raumalla selvitetään kaupungin omistaman energiayhtiön tulevaisuutta. Yksi vaihtoehto on sen laittaminen lihoiksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastustaa yksiselitteisesti Rauman Energian myyntiä.

Sähköyhtiöiden yksityistäminen on askel väärään suuntaan. Sähkö on elintärkeä resurssi, ja sen hallinta tulee säilyttää yhteiskunnan valvonnassa. Yksityistämisellä on vakavia seurauksia sekä kuluttajille että koko yhteiskunnalle.

Ensinnäkin sähköyhtiöiden yksityistäminen voi nostaa hintoja. Yksityisille yrityksille voitontavoittelu on ensisijaista, mikä voi johtaa kuluttajahintojen kohtuuttomaan kasvuun. Sähkö on välttämätön hyödyke kaikille talouden ja yhteiskunnan sektoreille, ja korkeammat hinnat ovat taakka sekä yksittäisille kotitalouksille että yrityksille.

Toiseksi yksityistämisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja luotettavuuteen. Voittoa tavoittelevina yrityksinä sähköyhtiöt saattavat keskittyä vain kannattaviin alueisiin ja jättää syrjäiset huomiotta. Tämä voi johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen, kun jotkut alueet kärsivät sähkökatkoista ja huonosta palvelusta. Lisäksi yksityiset sähköyhtiöt saattavat leikata esimerkiksi huoltotöiden ja verkoston laajentamisen kustannuksia niin, että se heikentää sähköverkon luotettavuutta.

Kolmanneksi yksityistäminen voi vaarantaa ympäristön ja kestävän energiantuotannon edistämisen. Yksityiset yritykset pyrkivät usein maksimoimaan voittonsa lyhyellä aikavälillä, mikä voi johtaa kestämättömään energiantuotantoon ja ympäristön kuormittamiseen. Julkisen sektorin hallinnassa sähköyhtiöt voivat paremmin ohjata investointeja kestävään suuntaan, kuten uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen, edistäen näin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Lopuksi: yksityistäminen heikentää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Julkisen sektorin hallitsemat sähköyhtiöt vastaavat kansalaisten tarpeista ja voivat paremmin kuunnella heitä ja vastata niihin. Yksityiset yritykset taas vastaavat vain omistajilleen, mikä merkitsee kansalaisten osallisuuden vähentymistä ja vaikutusmahdollisuuksien heikkenemistä.

Kokonaisuudessaan sähköyhtiöiden yksityistäminen voi aiheuttaa vakavia haittoja kuluttajille, luonnolle ja yhteiskunnalle. Sähkö on kansalaisten perusoikeus, ja sen hallinta tulisi säilyttää julkisessa valvonnassa, jotta voimme taata oikeudenmukaisen, luotettavan ja kestävän energian saannin kaikille.

Finanssisijoittajat ovat ostaneet Suomesta viime vuosina runsaasti energiayhtiöitä. Kaupunginhallitus päätti selvittää Rauman Energian omistuksesta luopumista. Rauman Energia on siis kaupungin 100-prosenttisesti omistama, ja se toimittaa laadukkaita energiatuotteita ja -palveluja kilpailukykyiseen hintaan.

Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että Rauman Energian pitää olla edelleen täysin kaupungin omistuksessa.

REO on tehnyt kohtalokkaita virheitä viime aikoina. Yksi on ollut mukana olo Fennovoima-hankkeessa. Siitä on nyt aiheutunut 16 miljoonan euron alaskirjaus, joka vaikuttaa viime vuoden tulokseen.

Vasemmistoliitto vastusti aikanaan koko Fennovoimaan osallistumista. Valitettavasti jäimme häviölle.

Vasemmistoliiton Rauman valtuustoryhmä

Rauman Energia on Rauman kaupungin omistama yhtiö.

MIelipidekirjoitus on julkaistu myös Länsi-Suomessa 11.7.2023