• Mielipiteet

Pertti Salo: Aikuiskoulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä

Kirjoittajan mielestä opposition pitää vastustaa aikuiskoulutustuen lakkauttamista.
– Tulokset kertovat selvästi, että aikuiskoulutustuki on erittäin tarpeellinen. Siitä hyötyvät erityisesti ne, joiden koulutustaso on matala.
– Osaamispulaa ei ratkaista koulutusmahdollisuuksien karsimisella.

Eduskuntavaaleissa Petteri Orpo (kok.) lupasi, ettei koulutuksesta leikata, mutta nyt oikeistohallitus aikoo romuttaa aikuiskoulutustukea, vaikka koulutuksen avulla pitäisi parantaa työllisyyttä.

Aikuiskoulutustuen leikkaus on lyhytnäköistä ja typerää politiikkaa. Hallituspuolueiden edustajat ovat lähtökohtaisesti olleet hiljaa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

Hallitusohjelmassa mainitaan useassa kohdassa osaamisen kehittäminen keinona lisätä Suomen kilpailukykyä ja vähentää työttömyyttä. Aikuiskoulutustuen poistaminen kokonaan sotii näitä tavoitteita vastaan.

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on kätketty hallitusohjelman liitteisiin (Liite D. Rakennepoliittiset toimet). Tieto sen sisältymisestä hallitusohjelmaan tuli Työllisyysrahaston tietoon16.6.2023. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että muutos tulisi voimaan 1.8.2024.

Oikeistohallitus haluaa viedä työntekijöiltä ja pienyrittäjiltä mahdollisuuden parantaa asemaansa työelämässä.

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää aikuiskoulutustukea uransa aikana yhteen tai useampiin opintoihin.

Aikuiskoulutustuki tarjoaa ratkaisuja niin työntekijälle kuin työantajalle, ja myös yrittäjä voi opiskella sen avulla joustavasti.

Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut työssäkäyville osaamisen parantamisen turvaamalla opiskelun aikaista toimeentuloa. Tuen käyttäjät ovat tavallisia palkansaajia, jotka omaehtoisesti kehittävät osaamistaan. Siitä hyötyvät yksilön itsensä lisäksi työnantajat ja yhteiskunta. Tukea käyttää vuosittain yli 30 000 työntekijää.

Aikuiskoulutustukea maksettiin vuonna 2022 yhteensä 178 miljoonaa euroa.

Kokonaissummasta palkansaajien aikuiskoulutustuki on noin 175,5 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan kokonaan palkansaajien ja työnantajien maksamista työttömyysvakuutusmaksuista. Aikuiskoulutustuen yhtenä saamisen ehtona on, että henkilöllä on voimassa oleva työsuhde, josta hän jää kokonaan tai osittain opintovapaalle.

Yrittäjien aikuiskoulutustukea maksettiin vuonna 2022 noin 2,5 miljoonaa euroa, tämä summa sisältyy aiemmin mainittuun kokonaissummaan. Yrittäjien aikuiskoulutustuki rahoitetaan kokonaan valtion tuella.

Aikuiskoulutustuella opiskelulla tavoitellaan alanvaihtoa, helpotusta työn kuormittavuuteen ja korkeampaa tutkintoa.

Tulokset kertovat selvästi, että aikuiskoulutustuki on erittäin tarpeellinen ja siitä hyötyvät erityisesti ne, joiden koulutustaso on matala. Osa-aikainen opiskelu työn ohessa on kustannustehokas tapa niin yksilölle kuin tuen rahoittajillekin.

Osaamispulaa ei ratkaista koulutusmahdollisuuksien karsimisella.

Opposition pitää vastustaa tällaisia lyhytnäköisiä hankkeita, jotka heikentävät ammattitaidon kehittämistä, ja pätevöitymistä vaativiin erityistehtäviin.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki