• Mielipiteet

Pertti Salo: Voiko viimesijaisenkin sosiaaliturvan ottaa pois?

Kirjoittaja on huolissaan oikeistohallituksen radikaaleista suunnitelmista heikentää työnhakijoiden sosiaaliturvaa.
– Aika raakaa peliä on luvassa ja kerjäläisiä kadulle ja lisää rikollisuutta, jos ihmisiltä viedään mahdollisuus toimeentuloon. Ei ole liioiteltua sanoa, että ihmisiä kuolee tämän takia, Pertti Salo kirjoittaa.

Oikeistohallitus selvittää, voiko toimeentulotuen evätä henkilöltä, joka kieltäytyy työstä tai työvoimapalvelusta. Toimeentulotukea voi saada, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tiukin kiristyksistä on mahdollisuus evätä koko tuki.

Aika raakaa peliä on luvassa ja kerjäläisiä kadulle ja lisää rikollisuutta, jos ihmisiltä viedään mahdollisuus toimeentuloon. Ei ole liioiteltua sanoa, että ihmisiä kuolee tämän takia.

”Selvitetään mahdollisuutta lisätä velvoittavuutta tekemällä mahdolliseksi toimeentulotuen epääminen hakijalta, joka on kieltäytynyt tarjotusta työstä, koulutuksesta, palvelusta tai velvoitteesta.”

Hallitusohjelma

Nykyisin kieltäytyminen työstä, palvelusta tai velvoitteesta voi johtaa työttömyystuen epäämiseen. Työtön on kuitenkin tämän jälkeen lähtökohtaisesti oikeutettu toimeentulotukeen.

Kieltäytymisen syyt voivat olla monenlaisia, jos tarjottavan työn vastaanottaminen edellyttää esimerkiksi paikkakunnalta muuttoa kauas suuriin kaupunkeihin, tai työn tekemiseen on terveydellisiä esteitä. Hakijan ikä, terveys ja osaaminen liittyvät yleensä asiaan.

Nykyiseen lakiin toimeentulotuesta on lisätty eduskunnan perustuslaki­valiokunnan lausunnon perusteella pykälä, jonka mukaan toimeentulotuen alentaminen ei saa vaarantaa ”ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa.”  Jos hallitus antaa eduskunnalle esityksen, perustuslakivaliokunta arvioi, kuinka paljon toimeentulotuen velvoittavuutta on mahdollista lisätä.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi hallitusneuvotteluihin antamassaan lausunnossa, että hallituksen kaavailemat tuntuvat leikkaukset muihin etuuksiin voivat lisätä toimeentulotuen tarvetta.

Suurin osa ihmisistä hakee töitä, jos mahdollista ja toimeentulotuki on heille vasta viimeinen vaihtoehto Satakunnassakin, joten ihmisten leimaaminen loisiksi on aika raakaa tulkintaa.

Pertti Salo

Enemmän olisi syytä kiinnittää huomiota TE-toimistojen toimintaan työn välittämisessä ja koulutukseen liittyviin asioihin. Työelämän ongelmat eivät johdu toimeentulotuesta.

Eduskunta on nyt keskeisessä asemassa päättämässä, mitkä hallituksen esityksistä menevät läpi ja vasemmistoliiton pitää olla valmiina torppaamassa pahimmat sosiaaliturvan leikkaukset.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki