• Mielipiteet

Pertti Salo: Oikeistohallitus poistaa asumistuen

Kirjoittaja muistuttaa, etteivät asumistuen korotukset ole nostaneet tuensaajien maksamia vuokria. Tästä on tutkittua tietoa. Li Anderssonin tavoin voimme ihmetellä asumistuen leikkaamisen perusteluja.

Asumistukeen suunnitellaan seuraavan hallituskauden aikana noin 350 miljoonan euron suuruista leikkausta.

Varsinkin Helsingin alueella asumistuki on ollut erityisen tärkeä pienituloisille ihmisille, joiden palkkatulot ja muut tulot eivät riitä kunnolla asumiseen. Samoin muiden suurien kaupunkien alueilla se on ollut keskeinen etu, jotta mm.  työpaikan voi ottaa vastaan suurista asunnon vuokrista huolimatta.

Asumistuki muodostuu mm. yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta.

Yleistä asumistukea sai viime joulukuussa yhteensä noin 380 000 ruokakuntaa, joista opiskelijoiden ruokakuntia oli 43 prosenttia ja työttömien ruokakuntia 32 prosenttia.

Tietoa ei ole, millä tavalla alustavasti hyväksytty asuntotuen leikkaus täsmälleen toteutetaan ja keihin se kohdistuisi eniten.

Eduskuntavaalien alla asumistuen leikkaamista vastustivat Sdp, vasemmistoliitto, vihreät sekä Rkp. Perussuomalaiset ei ottanut kantaa.

Asumista tuetaan suorilla tuilla yleisen asumistuen, eläkkeensaajan asumistuen, sotilasavustuksen asumisavustuksen sekä opintotuen asumislisän kautta. Tällä hetkellä opintotuen asumislisää saavat esimerkiksi ulkomailla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla.

Asumistuen leikkaus lisää toimeentulotuen hakijoiden määrää. Toimeentulotuki turvaa viimesijaisena tukena vähintään perustuslaissa tarkoitetun välttämättömän toimeentulon. Myös opiskelijoiden toimeentuloon asumistuen poisto iskee pahasti.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus julkaisi alkuvuodesta tutkimuksen siitä, onko asumistuki nostanut merkittävästi vuokria, kuten on epäilty. Tutkimuksen mukaan asumistuki ei merkittävästi nosta tuensaajien vuokria.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on kertonut ihmettelevänsä hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden perusteluita asumistuen leikkauksille, joiden kokoluokka on satoja miljoonia euroja.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah väitti, että asumistukijärjestelmä on ruokkinut ”tietyissä kasvukeskuksissa tiettyjä vuokratasoja”.  

Asumistuen muutokset eivät kuitenkaan vaikuttaneet vuokriin merkittävästi, osoittaa tuore tutkimus. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT tiedotti lokakuussa 2022 tutkimuksestaan otsikolla ”Asumistuen korotukset eivät nosta tuensaajien maksamia vuokria”.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki