• Aluevaltuustoryhmä
  • Uutiset

Vasemmistoliitto: Hyvinvointialueen lautakunnille budjettivastuu 

Satakunnan hyvinvointialueen käynnistymisvaikeudet puhuttivat vasemmistoliiton luottamushenkilöitä Nakkilassa. Lautakuntien tarpeesta saada toimia budjettivastuulla syntyi tärkeä kannanotto.

Satakunnan hyvinvointialueen lautakunnat ovat aloittamassa toimintaansa tänä keväänä. Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän mielestä näyttää kuitenkin siltä, että lautakuntien rooli hyvinvointialueen päätöksenteossa on jäämässä varsin ohueksi.

Nykyisten ohjeistusten mukaisesti toimittaessa lautakunnat ainoastaan seuraavat, arvioivat ja kommentoivat.

– Mihin me tarvitsemme suuria, 16-jäsenisiä lautakuntia, joilla ei ole päätösvaltaa?  

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän mielestä Satakunnan hyvinvointialueen hallintosääntö on otettava kiireellisesti uuteen käsittelyyn ja lautakuntien rooli on mietittävä uudelleen. Lautakuntien tulee vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä ja osallistua lautakuntien alaisen toiminnan kehittämiseen. 

Puolueet ovat valinneet lautakuntiin jäsenet kiinnostuksen ja kyseisen lautakunnan toimintaan liittyvän osaamisen perusteella. Lautakuntiin valitut jäsenet haluavat perehtyä kyseisen lautakunnan alaisiin palveluihin ja olla osaltaan varmistamassa, että palvelut ovat saavutettavissa olevia, oikea-aikaisia ja laadukkaita ja vastaavat kyseisen asiakasryhmän tarpeisiin.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän mielestä lautakunnat on saatava mukaan budjettivastuulliseen päätöksentekoon viimeistään vuoden 2024 talousarvion valmisteluvaiheeseen.

Lautakuntien tulisi myös toimia linkkinä hyvinvointialueen asukkaille, tarjoten heille mahdollisuuden osallistua palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun. 

– Olemme jo hyvinvointialueen käynnistymisvaiheessa nähneet, minkälaisia sekaannuksia päätöksenteossa voi syntyä silloin, kun asiat tuodaan päättäjille liian suurina paketteina. On tehty päätöksiä, joiden merkitystä käytännön palvelun järjestämiseen ei ole päätöksentekovaiheessa tehty riittävissä määrin selväksi.  

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän mielestä päätettävät kokonaisuudet tulisi pilkkoa sellaisiksi osakokonaisuuksiksi, että poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus perehtyä päätöksenteon kohteena olevaan asiaan ja siihen, millaisia vaikutuksia päätöksillä on käyttäville hyvinvointialueen asukkaille.  

Tilanteen ratkaisemiseksi luontevinta olisi jakaa osa päätöksentekovastuusta lautakunnille.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän mielestä lautakunnat on saatava mukaan budjettivastuulliseen päätöksentekoon viimeistään vuoden 2024 talousarvion valmisteluvaiheeseen.