• Aluevaltuustoryhmä
 • Toimituksen nostot
 • Uutiset

Vasemmisto halusi avittaa tukea saavien liikkumista myös lähikuntiin

Aluehallitus päätti 18. kesäkuuta sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen tarkistuksista. Vasemmistoliitto olisi halunnut sujuvoittaa tukea saavien liikkumista.

Kokouksessa voitti kuitenkin esitys, joka sallii kuukaudessa vain kaksi reissua kotikunnan ulkopuolelle.

Jatkossa Satakunnassa myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukautta kohti, ja ainoastaa kaksi matkoista saa suuntautua lähikuntaan.

Miten päätös syntyi?

Vasemmistoliiton edustaja, porilainen aluevaltuutettu Mika Aho teki aluehallituksen kokouksessa esityksen tuen tarkistuksiin niin, että sosiaalihuoltolain mukaan korvattaisiin liikkumisen tukea kahdeksan matkaa, jotka kaikki voisivat suuntautua lähikuntaan. Esitystä kannatti keskustan Juha Korkeaoja.

Puheenjohtaja Harri Lehtonen (sd.) teki vastaehdotuksen, jossa kahdeksan yhdensuuntaisen matkan korvaamisesta, joista kaksi voisi suuntautua lähikuntaan. Jami Toivonen (ps.) kannatti esitystä.

Lehtosen ehdotus voitti äänin 12–4. Tämän jälkeen äänestettiin pohjaesityksen ja puheenjohtajan esityksen välillä. Pohjaesityksessä kaikki kahdeksan matkaa olisivat kohdistuneet asuinkuntaan. Lehtosen vastaehdotus voitti äänestyksessä 14–2.

Muita päätöksiä

Hyvinvointialueen yt-neuvottelut on saatu päätökseen. 11.4. ja 6.6.2024 välisenä aikana käydyt neuvottelut päättyivät erimielisinä.

Aluehallitus keskusteli:

 • lomautusten järjestämisestä,
 • irtisanomisten vaikutuksista,
 • esihenkilötyön muutoksista ja niiden vaikutuksista,
 • mahdollisesta uudesta yhteistoimintamenettelystä,
 • henkilöstöjärjestöjen kannanotoista,
 • henkilöstön hyvinvoinnista ja
 • organisaatiorakenteiden muutoksista.

Yt-menettelyn tavoitteena on 15 miljoonan euron vähennys henkilöstökuluissa eli laskennallisesti enintään 400 henkilötyövuoden vähentäminen.

Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena arvioidaan, että henkilöstövähennysten ja toiminnallisten muutosten vaikutus olisi noin 13 miljoonaa euroa ja lomautusten noin 1,9 miljoonaa euroa.

Aluehallitus päätti myös

 • pitkän keskustelun jälkeen hyväksyä hyvinvointialueen viime vuoden henkilöstökertomuksen ja lähettää sen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja aluevaltuustolle. 
 • äänestyksen jälkeen palauttaa valmisteluun luopumisen ennakoivan omaishoidontuen palkkioluokasta.
 • lakkauttaa Kotikaaren ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon yksikön Raumalla vuoden loppuun mennessä. 

Jos jokin aluehallituksen listalla ollut asia jäi vaivaamaan, lue hyvinvointialueen tiedote aluehallituksen päätöksístä tai myöhemmin pöytäkirjasta.