• Eduskuntavaalit
  • Uutiset

”Sosiaali- ja terveyspalveluista ei voi leikata”

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen kanta kokoomuksen leikkaussuunnitelmiin on selkeä:
– Ei sote-alalla ole sellaista tehottomuutta, josta saataisiin satoja miljoonia tai miljardeja säästettyä. Kyllä se kaikki olisi pois palveluista ja henkilöstön palkoista.

Ministeri sai Rauman kirjastossa vastattavakseen yleisön ja Satakunnan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden kysymyksiä.

– Mukava nähdä teitä kaikkia, Hanna Sarkkinen aloittaa perjantaina 10. maaliskuuta ja kehaisee nuorten työpajan Café Käpälän piimäkakkua.

Oululainen ministeri on helposti lähestyttävä ja erittäin hyvin perehtynyt omaan vastuualueeseensa sekä vasemmistoliiton vaaliteemoihin. Hän alusti ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspoliittista kysymyksistä ennen kyselytuntia.

Mielenterveyspalvelut ja sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuus ovat Hanna Sarkkisen mielestä tärkeimmät asiat, jotka tulevan eduskunnan ja hallituksen tulee ottaa työlistalleen. Henkilökohtaisesti hän haluaa vaikuttaa erityisesti sairastamisen kustannusten lievittämiseen.

Olemme valmiita tekemään joitakin menosäästöjä, mutta ei sosiaali- ja terveyspalveluista eikä sosiaaliturvasta eikä koulutuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Hyvinvointialueista

– On tärkeää ymmärtää, että nyt on vasta luotu hallinnollinen alusta. Palveluketjujen rakentaminen ja perustason palvelujen parantaminen on vasta alussa.

Hanna Sarkkinen muistutti, että kaikilla hyvinvointialueilla on paljon työtä tehtävänä:

– Valtio pyrkii patistelemaan hyvinvointialueita. Perusterveydenhuollon hoitotakuun lainsäädäntö on tulossa voimaan. Se velvoittaa hyvinvointialueita turvaamaan perustason terveyskeskuspalveluiden saatavuuden viikossa.

Eduskuntavaaliehdokas ja vasemmistoliiton Satakunnan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Raisa Ranta sekä aikuisten palvelujen lautakunnan jäsen Jouni Lehto kysyivät keinoja luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen hyvinvointialueen hallintohimmeleissä. Ministeri Hanna Sarkkinen neuvoi etsimään ratkaisuja paikallisesti, poliittisen ryhmien yhteistyöllä.

Mielenterveyspalveluista

– Vasemmistoliiton mielestä mielenterveyspalveluiden tulee olla kärkikysymys myös seuraavalla vaalikaudella, Hanna Sarkkinen sanoo.

Päättyneellä kaudella on koulutettu perusterveydenhuoltoon ammattilaisia tarjoamaan psykososiaalista hoitoa matalankynnyksen palveluissa.

– Monessa kunnassa on ollut pakko hakeutua erikoissairaanhoidon palveluihin, koska omia mielenterveyspalveluja ei ole ollut. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat ruuhkautuneita ja olemme sitten saaneet lukea uutisia käytävillä ja lattioilla nukkuvista nuorista.

Vasemmistoliiton mielestä mielenterveyspalveluiden tulee olla kärkikysymys myös seuraavalla vaalikaudella.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Hanna Sarkkisen mielestä meidän tulee yhteiskuntana pystyä kysymään, mikä meillä sairastuttaa ja uuvuttaa ihmisiä.

– Mikä työelämässä ja koulumaailmassa on vikana? Tai miten sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen.

Yksinäisyys ja huonot elintavat vaikuttavat myös, joten niihin pitää voida vaikuttaa.

– Tämä on vahvasti taloudellinen asia. Mielenterveysongelmat ovat suurin syy siihen, miksi ihmiset jäävät ennenaikaisesti eläkkeelle.

Euralainen eduskuntavaaliehdokas ja aluevaltuutettu Petri Salminen käytti puheenvuoron ministeri Hanna Sarkkisen kyselytunnissa.

Rahoituksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kamppaillaan jatkuvasti rahasta. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli perustuu siihen, mitä kunnat aikaisemmin käyttivät sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Se raha siirrettiin vuodenvaihteessa hyvinvointialuille.  Lisäksi rahoitustasoon tehtiin reilun miljardin euron korotus. Vaikka korotus on saatu, tilanne on tällaisessa poikkeavassa kustannusnousutilanteessa vaikea.

Osansa vievät myös inflaatio sekä ostopalvelujen hintojen nousu. Hanna Sarkkinen muistuttaa, että sote-palvelut ovat edelleen Suomessa niukemmin resursoituja kuin muissa Pohjoismaissa.

Leikkausvarasta sote-palveluissa

– Olen huolissani siitä, että vaalikeskusteluissa tietyt tahot esittävät miljarditason leikkauksia sosiaali- ja terveyshuollon rahoitukseen. Me vasemmistoliitossa näemme, että rahoitusta pitäisi vahvistaa. Siksi tämän tyyppiset esitykset ovat aivan mahdottomia.

Hanna Sarkkinen esittää, mitä miljardileikkaukset käytännössä tarkoittaisivat.

– Esimerkiksi yli 10 000 sairaanhoitajan palkkaa. Meillä ei ole missään sellaista tehottomuutta, josta saataisiin satoja miljoonia tai miljardeja säästettyä, vaan kyllä se on pois niistä palveluista ja palkkarahoista.

Sote-henkilöstön saatavuudesta

Rahoitus ei yksin riitä, vaan hyvinvointialueilla pitää olla koulutettua työvoimaa tekemässä sote-alan töitä.

– Palveluja ei ole ilman ammattilaisia. Tällä hetkellä Suomessa on puutetta hoitajista, lääkäreistä, psykologeista, sosiaalityöntekijöistä ja monista muistakin ammattilaisista. Se on valtava haaste.

Hanna Sarkkisen mielestä seuraavan eduskunnan ja hallituksen täytyy ehdottomasti ottaa tämä työlistalleen.

–  Hyvinvointialue ei toimi, jos sillä ei ole riittävästi henkilökuntaa. Riittävät koulutusmäärät yksin eivät riitä, jos ihmiset eivät jää alalle. Työhyvinvointiin täytyy panostaa.

Kunta-alan uusi palkkaratkaisu korottaa sote-alan palkkoja enemmän kuin mitä on yleinen palkankorotuslinja.

– Se on vasta alkua, lisäksi tarvitaan monipuolisia toimia valtakunnan tasolla ja hyvinvointialueilla. Työperäisen maahanmuuton lisääminen on yksi. Meidän tulee myös parantaa ulkomailla sote-alalle koulutettujen henkilöiden osaamisen tunnustamisen ja täydennyskoulutuksen prosessia sujuvammaksi.

Ei ministerillä yleensä niin kiire ole, ettei ehtisi vielä yhteiskuvaan eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa. Raumalaisehdokas Sanna Nylander kysyi Hanna Sarkkiselta koulukyydeistä ja lapsilisistä yhteishuoltajuusperheissä.

Julkisesta taloudesta

Kokoomus on perustellut sote-rahoituksen miljardileikkauksia julkisen talouden tasapainottamisella. Vasemmistoliittokin haluaa tasapainottaa julkista taloutta ja hillitä velkaantumista. Vaaliohjelmassa seuraavalla hallituskaudella tasapainotetaan noin kolmella miljardilla eurolla.

– Olemme valmiita tekemään joitakin menosäästöjä, mutta ei sosiaali- ja terveyspalveluista eikä sosiaaliturvasta eikä koulutuksesta.

Vasemmistoliitolla sopeutuksen pääpaino on veropuolella.

– Veroaste on laskenut ja se tulee ennusteiden mukaan laskemaan lisää tulevina vuosina. Kun väestö ikääntyy ja samanaikaisesti työikäisen väestön osuus supistuu, se on aika vaikea yhtälö. Siksi meidän pitää tehdä verouudistuksia.

Vasemmistoliitto ei halua korottaa tavallisen palkansaajan tai eläkeläisen verotusta.

– Me näemme, että osinko- ja omaisuusverotusta täytyy kiristää suurten omaisuuksien ja osinkotulojen osalta. Näin pystyttäisiin oikeudenmukaisella tavalla vahvistamaan julkista taloutta.

Omaishoidosta

Omaishoitajien työ säästää paljon yhteiskunnan varoja.

– Olisi tärkeää seuraavalla vaalikaudella luoda omaishoitajille yhtenäiset kriteerit, miten omaishoidon tukia saadaan. Tukitason pitäisi myös olla yhtenäinen koko Suomessa. Vasemmistoliitto nostaisi tukitasoa noin 20 prosentilla.

– Se maksaisi nopeasti itsensä takaisin.

Sairastamisen kustannuksista

Sairastamisen kustannukset kuuluvat Hanna Sarkkisen omiin vaaliteemoihin:

– Meillä on erityisesti monisairaiden sairastamisen kustannukset melko isoja suhteutettuna verrokkimaihin.

Käytännössä monilla ikäihmisillä iso osa heidän käytettävissä olevasti tuloistaan kuluu lääke- ja sote-asiakasmaksuihin sekä matkakuluihin.

– Vaikka tällä vaalikaudella korotimme takuueläkettä yli 130 euroa, ja työeläkkeisiinkin tuli isoja korotuksia, se ei paljoa lämmitä, jos niin iso osa menee sairastamisen kustannuksiin.

Hanna Sarkkisen mielestä paras tapa lievittää sairastamisen kulurasitusta olisi yhdistää sote-asiakasmaksut, lääkeomavastuut ja sotematkojen omavastuut yhdeksi yhdistetyksi maksukatoksi, joka olisi takuueläkkeen tasolla.

– Tämä olisi konkreettinen täsmätoimi myös köyhyyttä kokevien ihmisten aseman parantamiseksi.