• Eduskuntavaalit
  • Mielipiteet

Petri Salminen: Muutamia nostoja reilun ja tasapuolisen työelämän puolesta

– Seuraavan vaalikauden aikana on mietittävä uudelleen, mihin työehtosopimusten yleissitovuus perustuu ja miten se määritellään. Näkökulmana pitää olla: heikommassa neuvotteluasemassa olevaa on tuettava lainsäädännön ja työehtosopimisen keinoin.
Ehdokas Petri Salmisen puheenvuoro SAK:n Satakunnan kiertueella 18.3. tukeutui lujasti keskusjärjestön vaalitavoitteisiin.

– SAK:n eduskuntavaalitavoitteissa korostuvat tasapuolinen sopiminen ja reilu työelämä.

Työehtosopimusjärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen on koko Suomen etu. Työelämän laatu ja turvattu työehtojen vähimmäistaso tulee perustua työlainsäädäntöön ja kattaviin työ- ja virkaehtosopimuksiin. Toimiva neuvottelu- ja työehtosopimusjärjestelmä suojaa työntekijää ja pitää toimialan kilpailuasetelman tasapuolisena myös yritysten näkökulmasta.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden määrittelyä on syytä täsmentää sekä uudistaa. Seuraavan vaalikauden aikana on mietittävä uudelleen, mihin yleissitovuus perustuu ja miten se määritellään. Näkökulmana pitää olla sama kuin kaikessa työntekijän ja työnantajan välisessä sääntelyssä: heikommassa neuvotteluasemassa olevaa on tuettava lainsäädännön ja työehtosopimisen keinoin.

Yhä useamman työntekijän on päästävä yleissitovien työehtojen piiriin.

Eduskuntavaaliehdokas Petri Salminen

On tärkeää turvata myös niiden työtekijöiden oikeudet, jotka työskentelevät järjestäytymättömille työnantajille. Tämän takia yleissitovaksi eli kaikkia alalla työskenteleviä koskevaksi työehtosopimukseksi pitäisi katsoa se sopimus, jonka piirissä on eniten työntekijöitä ilman, että yleissitovuuden syntymiselle asetetaan prosentuaalista alarajaa. Sopijapuolena on oltava aito työntekijöitä edustava liitto.

Yleissitovuuden pitää olla voimassa koko sopimuskauden, jotta työnantajaosapuoli ei voi lopettaa työehtosopimuksen yleissitovuutta lakkauttamalla itsensä tai neuvottelutoimintansa.

Työntekijöiden yhdistysten oikeus neuvotella työehtosopimuksia on kirjattava lakiin.

Kilpailukykysopimus eli Kiky-maksut pois työntekijöiltä.

Eduskuntavaaliehdokas Petri Salminen

Suhdannepoliittisista syistä vuoden 2017 alusta alkaen palkansaajien maksettavaksi siirrettyjen 2,05 % työnantajamaksujen palauttamisen aika työnantajille olisi nyt. SAK ja useat ammattiliitot eri keskusjärjestöistä esittivät siirtoa viime vuonna ratkaisuna kiihtyneen inflaation aiheuttamaan ostovoiman romahdukseen.

Sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat jo aiemmin ilmoittaneet julkisesti olevansa valmiita kiky-maksujen siirtoon takaisin työnantajille suhdannepoliittisena toimenpiteenä. Joukkoon ovat liittyneet nyt myös perussuomalaiset sekä vihreät. Ehdotuksen takana on siis nykyisen eduskunnan enemmistö. Tämä antaa toivoa, että se voidaan toteuttaa.

Vuoden 2017 alusta alkanut Kiky-sopimus on siis maksanut palkansaajille jo reilusti yli 11 miljardia tähän päivään mennessä. Mukana ovat niin palkansaajien lomarahaleikkaukset, työajanpidennykset kuin työnantajamaksujen siirrot.

Perusteluja ei siis enää ole palkansaajien toimeentulon pysyvälle heikentämiselle. Suomen kustannuskilpailukyky on tällä hetkellä vahva ja työllisyysaste vahvistuu edelleen. Samaan aikaan kuluttajien ostovoima on painunut viime vuoden aikana 2010-luvun lamavuosien tasolle.

Yritysten tulokset ovat olleet hyviä, teollisuuden tilauskirjat näyttävät positiivisilta ja osinkoja jaetaan ennätysvauhtia. Tähän mennessä tehdyt työmarkkinaratkaisut ovat olleet inflaatioon ja kilpailijamaiden ratkaisuihin nähden maltillisia. Tilaa ja perusteita ostovoiman korjaamiselle siis on.

Pidän tärkeänä, että kaikki osaaminen tehdään näkyväksi ja sitä voi hyödyntää eri elämänvaiheissa.

Eduskuntavaaliehdokas Petri Salminen

Kun puhutaan sosiaaliturvasta tai työllisyydestä, lääke on leikkausten sijaan panostaminen koulutukseen ja osaamiseen. Työelämää edeltävä koulutus ei aina kuitenkaan takaa osaamista.

Koulutus on väline, jolla osaamista kehitetään. Osaamista karttuu myös arjessa, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Pidän tärkeänä, että kaikki osaaminen tehdään näkyväksi ja sitä voi hyödyntää eri elämänvaiheissa.

– Korostan koulutuksen merkitystä läpi elämän. Joustava ja laadukas toiseen asteen koulutus antaa hyvät eväät työuralle ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Oppiminen ei siis lopu päättötodistukseen.

Myös työssä kehitytään: työn kautta, toisilta oppimalla tai opiskelemalla työn ohessa. Koulutuksella on myös suuri merkitys muutostilanteissa. Jos työ muuttuu tai loppuu kokonaan, koulutus auttaa omaksumaan uuden työn tai vie kokonaan uudelle alalle.

Tässä muutamia nostoja reilun ja tasapuolisen työelämän osalta. Lisäksi on syytä puhua ja nostaa esille myös seuraavia teemoja.

  • Rahojen on riitettävä, vaikka hinnat nousevat
  • Hyvinvointipalvelut kuuluvat myös meille
  • Ihmisarvo kuuluu kaikille ja maapallo on yhteinen

Näistä asioista voidaan jatkaa keskustelua SAK:n järjestöjen sekä Vaalistajan teltoilla hyvien tarjoilujen ja asioista valaisevien materiaalien kera. Nähdään teltoilla!

Petri Salminen

Eduskuntavaaliehdokas

Kuvassa ehdokas #48 Petri Salminen Eurajoen torilla tammikuussa. Keskustelukumppanina ehdokas #44 Pohjois-Satakunnasta, Janne Koivisto.