• Eduskuntavaalit
  • Mielipiteet

Lotta Hatakka: Suomella ei ole varaa lasten ja nuorten syrjäyttämiseen

Ehdokas muistuttaa, että oikeistohallitusten tekemät koulutusleikkaukset näkyvät nykyisissä ongelmissa.
– Koulutus tuntui silloin olevan oikeistolle pelkkä kuluerä, vaikka se pitäisi aina nähdä investointina, sijoituksena tulevaisuuteen niin nuoren itsensä osalta kuin yhteiskunnankin tasolla.

Suomella ei ole varaa menettää lapsia ja nuoria oppimisvaikeuksien ja muihin koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien takia. Kouluilla pitää olla mahdollisuus keskittyä perustehtäväänsä ja mahdollistaa oppiminen kaikille. Lasten ja nuorten välisiä väkivaltatilanteita ja käytöshäiriöitä on selvitettävä myös koulussa, onhan se tärkeä osa lasten ja nuorten arkea. Nyt kouluissa on kuitenkin niin vähän aikuisia, että kaikki tämä jää usein opettajien vastuulle, mikä vie aikaa kouluaineiden opettamiselta. Erityisesti oppilasmääriltään suurissa kouluissa on oltava riittävästi muitakin aikuisia kuin opettajia huolehtimassa nuorten turvallisesta kouluarjesta.

Aiempien oikeistohallitusten tekemät koulutusleikkaukset näkyvät nykyisissä ongelmissa.

Eduskuntavaaliehdokas Lotta Hatakka

Jatko-opinnoissa menestymisen edellytyksenä on, että perustaidot ovat kunnossa. Lapsuuden ja nuoruuden herkässä kasvuvaiheessa on saatava riittävä tuki, jotta oppiminen on mahdollista. Itseohjautuvuus on nykyajan työelämätaito, jota on tärkeää opetella koulussa, mutta lapsia ja nuoria ei saa hylätä ohjautumaan itse silloin, kun heillä ei ole siihen taitoa tai kykyä.  Edelleenkin tarvitaan myös opettajajohtoista opetusta ja oppilaiden oppimisen monenlaista tukemista niin peruskoulussa, lukiossa kuin ammatillisessakin koulutuksessa.

Aiempien oikeistohallitusten tekemät koulutusleikkaukset näkyvät nykyisissä ongelmissa. Koulutus tuntui silloin olevan oikeistolle pelkkä kuluerä, vaikka se pitäisi aina nähdä investointina, sijoituksena tulevaisuuteen niin nuoren itsensä osalta kuin yhteiskunnankin tasolla. Nyt kokoomus vaaliohjelmassaan lupaa, ettei koulutuksesta leikata, mutta vaikka tämä vaalilupaus tällä kertaa pidettäisiinkin, tuntuu, ettei ymmärretä, mikä kaikki vaikuttaa lasten ja nuorten mahdollisuuteen saada hyvä koulutus.

Ei ole kyse vain koulujen ja luokkien oppilasmääristä, eikä edes vain koulun aikuisten määrästä, vaan myös ja erityisesti siitä, millaiset olosuhteet lapsilla ja nuorilla on muualla kuin koulussa. Saako kotona riittävästi ruokaa ja turvaa? Saako mielenterveyden pulmiin ajoissa apua? Ovatko heidän vanhempansa ja muut läheiset saaneet riittävästi apua taloudellisissa vaikeuksissa tai mielenterveyden ongelmissa? Tuntuu hölmöläisten touhulta ajatella, että koulutuksen hyvä rahoituspohja riittäisi tuottamaan parempia oppimistuloksia, kun tutkimuksin tiedetään noiden muiden vaikuttavan ratkaisevasti siihen, miten lapsi tai nuori pystyy keskittymään opintoihinsa ja oppimaan.

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan, annetaanko kaikille – vai vain hyvin pärjäävien vanhempien lapsille ja nuorille – mahdollisuus oppia ja pärjätä yhteiskunnassa. Koko yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta lasten ja nuorten hyvinvointi ja osallisuus on elintärkeää.

Lotta Hatakka

eduskuntavaaliehdokas

Rauma