• Aluevaltuustoryhmä
  • Toimituksen nostot
  • Uutiset

Aluevaltuustoryhmä vaatii esteettömyyttä hyvinvointialueen luottamustoimiin

YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus takaa vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin vammattomillekin. Myös Satakunnan hyvinvointialueen tehtävä on huolehtia siitä, että tämä käytännössä toteutuu.
– Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta hyötyvät kaikki, eivät ainoastaan vammaiset, Tiina Rinne sanoo.

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä perää esteettömyyttä ja saavutettavuutta hyvinvointialueen luottamustoimiin, myös käytännössä.

– On hienoa, että puolueet tänä päivänä tarjoavat vammaisille ihmisille mahdollisuuden asettua ehdolle vaaleissa siinä kuin vammattomillekin. Tämä ei kuitenkaan riitä, aluevaltuuston varavaltuutettu Tiina Rinne toteaa.

Hän muistuttaa, että YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus allekirjoitettiin Suomessa jo vuonna 2007. Sopimus ratifioitiin 2016 ja astui lain veroisena voimaan 10.6.2016.

– Tämä sopimus takaa vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin vammattomillekin ja valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävä on huolehtia siitä, että tämä käytännössä toteutuu.

Väestön ikääntyessä esteettömyydestä hyötyvien ryhmä kasvaa

Koko aluevaltuustoryhmä on 28. marraskuuta jätetyn aloitteen takana, mutta vammaisaktivisti Tiina Rinne on Porin vammaisneuvoston varapuheenjohtajana sekä Vammaisfoorumin hallituksen jäsenenä toiminut esteettömyyden asiantuntijana.

– Kun puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, kuten osallistumisesta poliittiseen päätöksentekoon tai esimerkiksi vaikuttamistoimielinten toimintaan, on vammaisilla oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua. Tämä onnistuu ainoastaan huolehtimalla siitä, että kokoukset ovat esteettömiä ja saavutettavia niin kokouspaikan kuin käytäntöjenkin osalta.

Tiina Rinne kertoo, että paikallisesti poliittiseen päätöksentekoon osallistuttaessa on tullut vastaan erilaisia esteettömyysongelmia kokoustilanteissa ja on tärkeää saada saavutettavuus kuntoon hyvinvointialueen osalta jo heti alkuvaiheessa.

– Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta hyötyvät kaikki, eivät ainoastaan vammaiset.

Vammaisaktivisti Tiina Rinne

Väestön ikääntyessä se ryhmä kasvaa koko ajan, jota ympäristötekijät rajoittavat osallistumasta yhdenvertaisesti.

­­– On totta, että on mahdollisista tehdä erilaisia mukautuksia yksilön tarpeen mukaan, mutta on kohtuutonta joutua olemaan aina se yksi hankala jäsen, jota varten toimintatapaa pitää mukauttaa erillisestä pyynnöstä. On mahdollista toteuttaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta myös kustannusneutraalisti ja rakentaa siitä normi.

Satakunnan hyvinvointialueen vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää,

että vuoden 2023 aikana otetaan kaikissa alueen kokousjärjestelyissä huomioon saavutettavuus ja esteettömyys seuraavilla tavoilla:

  1. Kokouspaikan todellinen esteettömyys tarkastetaan etukäteen ja kokouksia pidetään vain paikoissa, joihin on tehty esteettömyyskartoitus ja esteettömyystiedot ovat saatavilla.
      
  2. Koko kokouksen ajan pidetään Teams-yhteys auki. Kaikki kokouksen aikana esim. valkokankaalle jaettava materiaali jaetaan myös Teamsin kautta, jotta jokaisen osallistujan on mahdollista halutessaan seurata oman koneen ruudulta, eivätkä valonheijastukset tai vaikka istumapaikka tai näköongelmat vaikuta siihen, että osia esityksestä jäisi näkemättä.  
      
  3. Kokouksissa käytetään mikrofoneja, jolloin henkilön on mahdollista saada ääni tietokoneen kautta omiin kuulokkeisiinsa, jolloin voi kuulla, vaikka tilassa ei olisi induktiosilmukkaa tai vaikka tilassa ääntä ilman kuulokkeita ja mikrofonia kuunnellessa taustahäly tai kaiku vaikeuttaisivat kuulemista. Ääni ei kierrä, kun mikrofoni on aina auki vain siitä koneesta, jonka käyttäjä puhuu/käytössä on konferenssimikrofoni ja ääniä ei koneissa pidetä päällä kuin kuulokkeiden kanssa.

Kaikki aloitteessa esitetyt keinot ovat kustannusneutraaleja.

– Hyvinvointialueelta varmasti löytyy riittävästi esteettömiä kokouspaikkojakin. Näillä keinoilla ei keneltäkään jää olennaista tietoa näkemättä tai kuulematta eikä kenenkään tarvitse erikseen joka kerta pyytää täysipainoisen osallistumisen mahdollistavia ratkaisuja, Tiina Rinne korostaa.