• Eurovaalit
 • Mielipiteet

Sami Säynevirta: Eläimille hyvä Eurooppa!

– Eläinten hyvinvointia ja oikeuksia koskevat asiat on tuotava näkyväksi ja merkittäväksi osaksi EU-politiikkaa, kirjoittaa vasemmistoliiton eurovaaliehdokas Sami Säynevirta.

Verkkolehti Vasenvoima esittelee kevään mittaan kaikki vasemmistoliiton eurovaaliehdokkaat ja julkaisee ehdokkaiden sekä heidän tukijoidensa mielipidekirjoituksia.

– Eläinten hyvinvointia ja oikeuksia koskevat asiat on tuotava näkyväksi ja merkittäväksi osaksi EU-politiikkaa. Eläinkysymystä ei pidä käsitellä hahmottomana kokonaisuutena, vaan eläimet pitää tunnistaa tuntevina ja itseisarvoisina olentoina, joita on kohdeltava hyvin ja arvostavasti lajista riippumatta. Tämän pitää näkyä kattavasti EU-politiikassa eläimiä koskevissa lakipäätöksissä ja eri säädöksissä.

EU:ssa eläinkysymys on laaja tarkoittaen asioita, jotka liittyvät

 • maatalous- ja kauppapolitiikkaan,
 • turkistarhaukseen,
 • eläinkuljetuksiin,
 • maatalouden eläimiin,
 • eläimiin sirkuksissa,
 • lemmikkieläimiin,
 • kodittomiin eläimiin,
 • metsästykseen ja kalastukseen,
 • koe-eläimiin sekä
 • luonnonvaraisiin eläimiin.

Listausta voi jatkaa pidemmällekin kuten kysymykseen mustekalojen kasvattamisesta tai uhanalaisten suurpetojen kuten suden suojelutasosta.

Eläinkysymys on lisäksi tärkeä osa ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Se kytkeytyy käytännössä kaikkeen tulevaisuuttamme koskeviin asioihin.

Tähän mennessä eläimiä koskevat asiat on sivuutettu politiikassa tai ne on unohdettu kokonaan, kuten nyt on käynyt esimerkiksi Euroopan komission osalta. Komissio on luvannut edistää maatalouden eläimien häkkikasvatuskieltoa, mutta näin ei ole tapahtunut. Maailmanlaajuinen eläinsuojelujärjestö Compassion in World Farming (CIWF) on tarttunut asiaan ja aloittanut oikeustoimet Euroopan komissiota vastaan tämän rikottua lupauksen EU-kansalaisille, jotka vaativat End the Cage Age -EU-kansalaisaloitteen voimin eläinten häkkikasvatuskieltoa EU:ssa.

EU-kansalaiset ovat laajasti kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista.

Tämän osoittaa muun muassa vuonna 2023 toteutettu EU-kansalaisten mielipiteitä mittaava Eurobarometri-tutkimus. Tutkimuksen mukaan valtaosa EU-kansalaisista on sitä mieltä, että eläinten hyvinvointi on erittäin tärkeää.  Eurobarometrin tulokset osoittavat, että 84 % EU-kansalaista on sitä mieltä, että esimerkiksi tuotantoeläinten hyvinvoinnissa on parantamisen varaa.  

Eläinten hyvinvointiin kohdistuvaa kiinnostusta ilmentää myös eläinaiheisten kansalaisaloitteiden määrä. EU:ssa on tehty kahdeksan yli miljoona kannatusilmoitusta kerännyttä kansalaisaloitetta. Näistä viisi on ollut eläinaiheisia. Tuorein Fur Free Europe turkistarhauksen lakkauttamiseen tähtäävä kansalaisaloite keräsi tuekseen yli 1,5 miljoonan EU-kansalaisen kannatuksen huomattavasti ennen nimien keräämisen määräajan päättymistä.

Olen mukana kesäkuun eurovaaleissa edistämässä eläimille hyvää Eurooppaa. Haluan olla mukana tekemässä sellaista EU-politiikkaa, jossa eläimiä ei unohdeta.

Eurovaaliehdokas Sami Säynevirta

Haluan edistää erityisesti tavoitetta turkistarhattomasta Euroopasta. Tätä tavoitetta on tärkeä edistää aktiivisesti juuri nyt, sillä EU:ssa tehdään turkistarhausta koskevat päätökset vuonna 2026. Tällä hetkellä Euroopan komissio tarkastelee turkistarhausta eläinten hyvinvoinnin ja elinkeinon talousnäkökulmista. Useat EU-maat ovat jo kieltäneet turkistarhauksen kansallisesti. Nyt on aika tehdä päätös koko EU:ta koskevalla tasolla.

Sami Säynevirta

Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas, järjestöpäällikkö

Helsinki

EDIT 2.4.2024 klo 20.43 korjattu kaksi kirjoitusvirhettä.