• Uutiset

Valtuustoaloite: Palo- ja pelastustoimi osaksi Huittisten edunvalvontasuunnitelmaa

Vampulan paloaseman vesikatto on vuotanut jo pitkään letkutornin juuresta. Huittisten kaupunki omistaa kiinteistön, mutta pyynnöistä huolimatta kattoa ei ole korjattu.

– Pelastustoimi on maaseudulla vesihuollon ohella julkisia palveluita, joiden säilyminen on elinehto asukkaille, yritystoiminnalle ja vapaa-ajan harrastuksille sekä periaatteessa kaikelle toiminnalle, kaupunginvaltuutettu Mikko Kaunisto kirjoittaa aloitteessa.

– On tärkeää, että sopimuspalokuntiin saadaan uusia toimijoita. Siksi asematilojen pitää olla kunnossa ja turvallisia.

Katon vuotaminen ei ole ainoa ongelma. Puhda paloasema -malli ei toteudu Sallilantien varrella sijaitsevalla asemalla:

– Miehet joutuvat tehtävän jälkeen vaihtamaan likaiset vaatteet samoissa tiloissa puhtaiden kanssa. Likaisille vaatteille pitäisi olla omat tilansa.

Vampulan VPK:n paloasema, joka tunnetaan myös Sallilan asemana, on Alastaron moottoriradan ja Tuulikki-Vampulan lentokentän lähin asema. Porin Prikaatin Säkylän varuskuntakin on lähellä.

– Lisäksi se on lähin apu kalkkikaivokselle ja monille isoille sikaloille, Mikko Kaunisto luettelee.

Kaupunginvaltuutettu Mikko Kaunisto teki valtuustoaloitteen Huittisten kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.2.2024.

Huittisten alueen palo- ja pelastustoimen nostaminen Huittisten kaupungin edunvalvontasuunnitelmaan keskeiseksi aiheeksi 2024 vuodesta eteenpäin.

  1. Palo- ja pelastustoimen kehittäminen Huittisten kaupungin alueella tulee nostaa kaupungin tärkeimpien edunvalvontakohteiden joukkoon kokonaisuudessaan.
  2. Huittisten kaupungin tulee omalta osaltaan vastata parhaasta mahdollisesta toimintaympäristöstä, kuten palo- ja pelastustoimen kiinteistöistä.
  3. Huittisten kaupungin tulee edistää sopimuspalokuntalaisten asemaa sekä omalta osaltaan edesauttaa kaikin mahdollisin keinoin uusien, varsinkin nuorten, mukaan saamiseksi edellä mainittuun toimintaan.

Palo- ja pelastustoimi on maaseudulla vesihuollon ohella viimeisimpiä julkisia palveluita, joiden säilyminen on nykypäivänä elinehto asukkaille, yritystoiminnalle ja vapaa-ajan harrastuksille sekä periaatteessa kaikelle toiminnalle.

Palo- ja pelastustoimen kiinteistöt on pidettävä kaupungin omistuksessa. Kiinteistöt on pidettävä kunnossa, asianmukaisina, toiminnallisina ja turvallisina.”

(Aloiteteksti jatkuu kuvan jälkeen)

– Vampulan VPK:lla oli vuonna 2023 yhteensä 84 hälytystehtävää. Myös ensivastetehtäviä hoidetaan, kertoo Mikko Kaunisto.

Siinä missä Huittisten kaupungin tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää uuden paloaseman rakentamista Sahkon alueelle, kaupungin tulee myös vastata olemassa olevien sopimuspalokuntien kiinteistöjen kunnosta. Kaikki tarvittavat korjaustoimenpiteet tulee tehdä välittömästi ja toimintaedellytyksiä sekä turvallisuutta parantavat uudistukset viipymättä.

Yhtenä tärkeimpänä toimenpiteenä on mainittava Puhdas paloasema -mallin toteuttaminen.

Koko Huittisten kaupungin alueella väestö vanhenee ja myös sopimuspalokuntalaisten osalta tulee jatkossa olemaan haasteita eläköitymisestä. Myös ammattipalomiesten osalta on haasteita valtakunnallisestikin saada avoinna olevat paikat täytettyä.

Siksi on erittäin tärkeää, että palo- ja pelastustoiminta pidetään mahdollisimman houkuttelevana uusille ja nuorille, ja osaltaan meidän kaupunkimme tulee tästä kantaa vastuunsa.”

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Mikko Kaunisto on aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Hänen lisäkseen aloitteen takana ovat Jukka Kivimäki (vas.), Sisko Sarjomaa (vas.), Maarit Säilä (sd.), Lauri Lehtinen (sd.), Katja Heino-Murtojärvi (sd.), Aarno Korpela (sd.), Aila Hänninen (sd.), Niina Immonen (ps.), Antti Suomela (ps.) sekä Anitta Routakangas ja Joni Immonen Huittisten parhaaksi -ryhmästä.

Satakunnan pelastuslaitoksen kartta paloasemista Huittisten lähialueella.