• Kolumnit

Eekruut: Selviytyjät, suorittajat ja muuten vain uupuneet

Työelämän ja toimeentulon epävarmuudet, riittämättömyyden tunteet ja ilmastoahdistus – muutamia mainitaksemme – nämä tekevät jokapäiväisestä elämästämme kamppailua.

Nimimerkin takana piilotteleva kolumnisti on kirjoittanut Vasenvoiman ensimmäisen kirja-arvostelun.

Syksyn uutuuksiin kuuluva Vesa Kyllösen ja Mika Pekkolan teos tarkastelee selviytymisen kulttuuria monesta eri näkökulmasta. Millaisesta selviytymisestä sitten on kyse?

Suurelle osalle maailman väestöstä selviytyminen on edelleen hengissä pysymistä ja kamppailua niukkuutta vastaan. Suomalaiseen köyhyyteen kuuluu nälän ja kurjuuden sijasta useimmiten syrjäytymistä ja osattomuuden tunnetta.

Silloin kun selviytyminen vie kaikki liikenevät voimavaramme, käy helposti niin, ettei minkään ylevämmän tavoitteluun enää riitä energiaa tai aikaa. Ihmisten välisiin suhteisiinkin pesiytyy epäluulo, ja koemme kaikki muut ympärillämme kilpailijoiksemme.

Vähäinen vapaa-aikamme kuluu silloin vain oman työkyvyn ylläpitämiseen eikä ihmisten välisille intiimeille suhteille tai rennolle yhdessäololle ole riittävästi aikaa.

Hyvän elämän tavoittelua ei ole tehty helpoksi kenellekään, olipa yhteiskunnallinen asema heikko tai vakaa.

Yhdessä hyvän elämän mallissa lähtökohtana on yksilön oikeus päättää omista asioistaan ja raivata esteitä oman onnellisuutensa tieltä. Hyvään elämään voidaan kuitenkin liittää myös läheisyys, ystävyys ja hoiva sekä kokemus siitä, että rakastaa ja saa osakseen vastarakkautta.

Nämä hyvin erilaiset hyvän elämän mallit repivät oman elämänsä selviytyjää vastakkaisiin suuntiin. Toisaalta hän haluaisi pärjätä yksilönä mahdollisimman hyvin, toisaalta muodostaa läheisiä ihmissuhteita, jossa tulisi hoivatuksi ja saisi jakaa hoivaa esimerkiksi omille lapsilleen.

Selviytymisen kulttuurin yksilöitymis- ja eriytymisprosessit ovat kirjoittajien mukaan koituneet myös perinteisen solidaarisuuden kohtaloksi. Yhteiskunnallinen toiminta jää helposti silloin vain yksittäisten miekkarien tai pelkän teoretisoinnin varaan. Silloin yhteiskunnalliset muutokset voivat jäädä kokonaan tekemättä.

Oman elämänsä selviytyjät, me kaikki, tunnemme usein olevamme yksin valintojemme, päätöstemme ja synkkien ajatustemme kanssa. Onneksi näin ei kuitenkaan ole, vaikka universumi näyttäisikin kulkevan kriisistä kriisiin.

”Selviytymisen kulttuurin perinpohjainen tarkastelu antaa kuitenkin lupauksen siitä, että toivoa on ja paljon versoo jo jokapäiväisessä elämässä.”

Vesa Kyllönen & Mika Pekkola: Epävarma elämä

Epävarma elämä on inspiroivaa ja kaikesta huolimatta mielenrauhaa lisäävää luettavaa.

Vastapaino on luokitellut Epävarman elämän filosofiaa ja yhteiskuntaa käsitteleväksi tietokirjaksi, mikä on osuva ratkaisu. Vaikka aihe on varsin vakava, se saa arvoisensa kohtelun ilman turhaa synkistelyä.

Kirjoittaja on Vasenvoiman vastaava toimittaja ja Satakunnan vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja.