• Uutiset

Toukokuun puoluevaltuuston tunnelmia

Puoluevaltuusto kokoontui eduskunnan pikkuparlamenttiin ensimmäiseen kokoukseen eduskuntavaalien jälkeen. Kirjoittajan lisäksi satakuntalaisia edustivat Eija Ailasmaa ja Jarno Valtonen. Petri Salminen oli paikalla puoluehallituksen varajäsenenä.

Käytäväkeskusteluissa pääpaino oli tietenkin eduskuntavaalien tuloksella. Tappiollisen tuloksen nosti esille myös Li Andersson omassa puheenvuorossaan.

Puheenjohtajan tilannekatsaus sivusi hallitusneuvotteluja. Niissä ollaan taas leikkaamassa heikoimmilta – sekä vanhuksilta että heidän hoitajiltaan – sillä kokoomuksen Petteri Orpo on puuttumassa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoitukseen.

”Mutta Orpo ja kumppanit eivät voi paeta vastuuta. Sopeutuksen mittaluokka on valinta. Sopeutuksen aikataulu on valinta. Ja ennen kaikkea: sopeutuksen keinot on valinta.”

Puheenjohtaja Li Andersson

Euroopan parlamentin jäsen Silvia Modig toi puoluevaltuustolle vasemmiston siellä esillä pitämiä asioita. Tulisiko päätöksistä nostaa esille myös perinteisiä vasemmistolaisia asioita vihreän siirtymän voittojen rinnalle?

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo toi perinteiseen tapaansa esille toisenlaista näkökulmaa talouteen. Saramo muistutti, että Sipilänkin hallituksen kaudella kuntatalous velkaantui, kun valtion talous parani.

Puoluevaltuuston listalta

Puoluevaltuusto delegoi päätösvallan EU-vaalien ehdokasasettelusta puoluehallitukselle. Tammikuussa 2024 pidettävien presidentinvaalien mahdollisen ehdokkaan asettamisen puoluevaltuusto siirsi eteenpäin.

Kokouksen yleiskeskustelussa tuli useampiakin tukipuheenvuoroja vasemmistoliiton ”miesverkoston” toiminnalle.

Saramo otti eduskuntaryhmän toimintakertomusta käsiteltäessä esille erityisesti Nato-päätöksen menettelyä, jolloin kansanedustajilla oli vapaus äänestää omantuntonsa mukaan. Myös ns. pakkotyölaki jakoi ryhmää, vaikka sen osalta äänestämistä eduskunnassa sitoi hallitusvastuu. Li Andersson kommentoi, että hoitajien työtaistelua koskeneella päätöksellä saattoi olla vaikutusta myös vaalien lopputulokseen.

Saramon mukaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toimi kuitenkin hyvin kokonaisuutena ja oli yhtenäinen vuonna 2022.

EU-vaaliohjelma työn alla

Puoluevaltuusto aloitti EU-vaaliohjelman laadinnan. Kokouksessa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on vasemmiston ja EU:n suhde?
  • Puolustus ja turvallisuus EU-tasolla?
  • EU:n ulkopuolinen maahanmuutto ja ihmisoikeudet?
  • EU:n talous ja työelämä?
Mikko Kaunisto ja Petri Salminen ottivat lauantaina ns. vihreän siirtymän Helsinkiin ja matkustivat yksityisauton sijasta bussilla.
Puoluevaltuuston kokouspäivä oli satakuntalaisille työntäyteinen. Jarno Valtonen kuvattuna kokoussalissa. Eija Ailasmaa käytti yleiskeskustelussa puheenvuoron rauhanpolitiikasta. Vasenvoima julkaisi puheen Mielipiteet-osastossa.