• Uutiset

Puolet pois on kaikille parempi

Turkulaiset kaupunginvaltuutetut Anna Mäkipää (vas.) ja Konsta Weber (vihr.) tekivät maanantaina valtuustoaloitteen eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2029 mennessä. Aloite sai allekirjoittajikseen myös muita valtuutettuja.

Aloitteen tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja ehkäistä luontokatoa, ilmastonmuutosta sekä vesistöjen rehevöitymistä.

Turun kaupungin tavoitteena on merkittävä päästöjen vähennys ilmastosuunnitelman mukaisesti. Kokonaan hiilineutraali se pyrkii olemaan vuoteen 2029 mennessä

Ilmastokriisi ja luontokato ovat suurimpia uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle, alkaa aloitteen perustelu.

Ruoantuotanto on yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista.

Ilmastopäästöjen lisäksi ruoantuotannolla on vaikutuksia luontokatoon, eläinten hyvinvointiin sekä Itämeren ja muiden vesistöjen rehevöitymiseen. Kaikkia näitä vaikutuksia voidaan pienentää puolittamalla eläinperäisten tuotteiden osuus kaupungin julkisissa hankinnoissa.

Tampere on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa selvittänyt kaupungin toimintojen luontojalanjäljen.

Jyväskylän yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan suurin luontojalanjälki syntyy elintarvikehankinnoista. Tästä luontojalanjäljestä yli 60 prosenttia syntyy eläinperäisistä tuotteista.

Kaupungin luontojalanjälkeä voidaan pienenentää vaihtamalla liha- ja maitotuotteita kasvispohjaisiin tuotteisiin.   

Kasvispohjaisempi ruokavalio on parempi niin ilmastolle, eläimille, luonnolle kuin myös Itämerelle. Lisäksi kasvispainotteisempi ruokavalio edistää tutkitusti terveyttä.

Helsingin yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että suomalaiset päiväkotilapset syövät yli viisi kertaa enemmän punaista lihaa kuin olisi terveydelle ja maapallon kantokyvylle hyväksi, kun vertailukohdaksi otetaan planetaarinen ruokavalio.

Suomalaisista miehistä taas peräti neljä viidestä syö liikaa punaista lihaa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin verrattuna. Korvaamalla eläinperäisiä tuotteita kotimaisilla kasviproteiinituotteilla edistetään myös kestävää kotimaista maataloustuotantoa.

Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Turun kaupunki asettaa tavoitteeksi eläinperäisten tuotteiden hankintojen puolittamisen vuoteen 2029 mennessä siten, että tavoitteen toteutumista myös seurataan.