• Mielipiteet

Pertti Salo: Harjavallan kaupunki teki hyvät kaupat

Korjatun palveluverkkosuunnitelman täytäntöönpano, hyvinvointialueen palveluhinnasto, lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen nosto sekä tonttikauppa Harjavallassa. Nämä olivat esityslistalla, kun aluehallitus kokoontui 18. joulukuuta.

Kaupunki oli tehnyt ostotarjouksen tästä noin 8,5 hehtaarin rakentamattomasta maa-alueesta, joka sijaitsee Satakunnan hyvinvointialueen omistaman tontin luoteispäässä. Se tarjosi tontista puustoineen 100 000 euroa.

Mielestäni se on huomattavasti alle alueen markkinahinnan, eli Harjavalta teki hyvät kaupat.

Aluehallitus päätti  myös hyväksyä Satakunnan hyvinvointialueen palveluhinnaston vuodelle 2024.

Hyvinvointialue tavoittelee edelleen yhtenäistä hinnastoa, jolla laskutetaan muita hyvinvointialueita ja tarvittaessa muita asiakkaita, hyvinvointialueen tiedotteessa kerrotaan

Tiedotteen mukaan palveluhinnaston tuotteet sekä hinnat ovat yhtenevät kaikille samaa palvelua tuottaville yksiköille. Erikoissairaanhoidossa tuotteet sekä hinnat ovat yhtenevät kaikille erikoisaloilla.

Palveluhinnaston 2024 tuotteet sekä hinnat perustuvat kuluvan vuoden palveluhinnastoon, jota on korjattu ja tarkennettu vuoden aikana esiin tulleiden puutteiden osalta.

  • Säännöksen mukaan yhdellä lapsen asiasta vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 30 lasta asiakkaanaan 1.1.2024 alkaen.
  • Mitoituksen kiristyminen Satakunnassa asiakasmäärän mukaiseen mitoitukseen tarkoittaa yhteensä viiden vakanssin lisäystä.

Aluehallitus päätti perustaa kolme sosiaalityöntekijän virkaa lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle.

Aikuisten palveluiden toimialueella muutettiin lisäksi osastonsihteerien virkanimikkeet työsuhteisiksi sairaanhoitajaksi ja jalkaterapeutiksi sekä erityis- ja sairaalapalveluissa lääkintämestarin virkanimike muutettiin osastonhoitajaksi.

Aluehallitus hyväksyi myös aluevaltuuston kokouksessaan 11.12.2023 tekemän päätöksen palveluverkkosuunnitelmasta täytäntöönpantavaksi.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki