• Uutiset

”Talouskuriajattelu on aika onnistunut bluffi”

Porin vasemmiston luentosarjan avaajana oli porilais- ja tutkijataustainen kansanedustaja Anna Kontula itäisestä naapuristamme, Pirkanmaan vaalipiiristä.

Talouskurin lisäksi Anna Kontula tarjosi ajattelemisen aihetta muun muassa kapitalismista ja markkinatalouden lainalaisuuksista. Nykypoliitikkoja hän ei kiitellyt:

– Meillä koko kansallinen politiikanteko pyörii julkisen velan ympärillä. Se on minun nähdäkseni osoitus siitä, että poliitikot eivät ole tehtäviensä tasalla.

– Julkisen sektorin taloutta ajetaan nyt tiettyihin raameihin. Velkaantuminen pyritään saamaan loppumaan ja valtiontalous tasapainoon.

Se, missä Anna Kontulan mielestä nykyisin mennään totaalisesti vikaan, on suhteellisuus:

– Tällä hetkellä meidän tulevaisuuden kannalta ehdottomasti suurin kerääntyvä velka on ekologinen velka, vaikka puhuttaisiin vain siitä, millaisia taloudellisia rasituksia tuleville sukupolville on jäämässä.

– Henkilökohtaisesti äänestystulos viime vaaleissa oli pettymys. Seuraavan neljän vuoden aikana lajeja häviää lisää ja sukupuuttoaalto jatkuu. Sitä ei voi peruuttaa, niin kuin sosiaaliturvan leikkauksia voi.

– Se, käytetäänkö yksi tai kaksi miljardia lisää tänä vuonna, on vaikutuksiltaan minimaalinen suhteessa siihen, häviääkö 20 vai 30 sellaista lajia, joista joku saattaa olla se avainlaji, joka pelastaisi ekosysteemin sitten, kun ilmaston lämpeneminen on ehtinyt niin pitkälle, että vanhat järjestelmät eivät enää pysy pystyssä.

Hänestä ainoastaan valtion velkaantumista pohtivat poliitikot eivät ole niiden velvollisuuksiensa tasalla, joita he ovat ottaneet asettuessaan ehdolle yhteisten asioiden hoitajiksi.

Anna Kontula on ilmoittanut, ettei aio pyrkiä kansanedustajaksi seuraavalle kaudelle.

”Politiikassa ei ole pakkoja”

Talouskuriajattelu sellaisena, kun se meille esitetään, on Anna Kontulan mielestä bluffi:

– Ja aika onnistunut bluffi, koska sillä on pystytty viemään läpi isoja ja epäsuosittuja poliittisia projekteja.

Talouskuriin usein liitettyyn pakkoon Anna Kontula suhtautuu jyrkästi:

– Politiikassa ei ole pakkoja. On ainoastaan arvovalintoja, kun pitää punnita asioiden eri puolia. Sitä tekemään tarvitaan ihmisiä, poliitikkoja. Jos olisi vain pakkoja, tietokone voisi tehdä päätökset.

Hänen mielestään luennon otsikkona ollut talouskuri tarjoaa liian kapean näkökulman yhteiskuntaan. Kiinnostavampia ovat erilaiset kapitalismin pakot, jotka ohjaavat arjen valintojamme.

– Kapitalismilla, vaikka se ei ole puhdasta, on dominoiva asema yhteiskunnassamme. Kapitalismi tarvitsee erilaisia tukevia instituutioita tuottamaan kuria, jotta se pysyy pystyssä.

Tuotantovälineiden yksityisomistuksen lisäksi toinen kapitalismin keskeinen ominaisuus on markkinalogiikka. Tarjonnan, kysynnän ja hintojen kehittymisen pitää tapahtua riittävän vapailla markkinoilla.

Vuosien varrella myös kapitalismi on muuttunut.

–  Ennen esimerkiksi iso osa hoivasta tehtiin markkinoiden ulkopuolella. Nykyisin naisvaltaiset palvelualat ovat työtaistelujen suurimpia toimijoita.

Miksei leikata yritystukia?

Nykyhallituksen leikkauspolitiikkaa Anna Kontula kommentoi käytännön esimerkein: kansanedustajana hän hyötyy budjetista useamman satasen, kun taas opiskeleva aikuinen lapsi voi menettää lähes tuhat euroa.

– Pienituloisin desiili suomalaisista häviää eniten, rikkain desiili voittaa eniten.

Tapahtuu varallisuuden siirtoa pienituloisilta parempituloisille, ilman että valtion velanotossa kuitenkaan tapahtuu merkittävää muutosta.

– Jos oikeasti haluttaisiin valtion tuloja ja menoja tasapainottaa, niin käytössä olisi sekä tulo- että menopuoli.

Anna Kontula muistuttaa, että on poliittinen valinta, jos päättää yksinomaan leikata eikä nostaa veroja tai käyttää julkista omaisuutta järkevämmällä tavalla, jotta siitä saataisiin lisätuloja.

Leikkauskohteina voisivat olla myös yritystuet:

– Meillä on porvarillistenkin tutkimusten mukaan useita yritystukia, jotka ovat haitallisia joko luonnon, elinkeinoelämän tai molempien näkökulmasta. Niistä olisi järkevä leikata.

Yritystukien takana on kuitenkin erittäin kovia intressiryhmiä. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

– Perustulossa pitää hyväksyä, että ihminen on yhteiskunnalle hyödyllinen muutenkin kuin palkkatyön kautta. Aika ei ole vielä valmis niin isoon ideologiseen loikkaan, Anna Kontula vastasi yleisökysymykseen.

Näköalattomuutta politiikassa

Anna Kontula uskoo, että kapitalismi on tullut tiensä päähän, ainakin fossiilikapitalismin osalta.

– Meidän pitää päästä siitä pois tai luonto iskee takaisin.

Samaa hän kertoi myös Kirkko ja kaupunki -lehden tuoreessa haastattelussa. Ekokriisin politisoiminen on osoittautunut vaikeaksi.

– Jos fossiilikapitalismi saadaan loppumaan, se tulee olemaan valtava yhteiskunnallinen muutos.

Anna Kontula epäilee, että nykypoliitikkojen kykyjä:

– Heitä vaivaa näköalattomuus. He ovat sokeita lähestyvälle ekokatastrofille, vaikka ihmiset tietävät, että valittu linja on kestämätön.

Politiikot pitävät tätä vain yhtenä osakysymyksenä muiden joukossa.

– Ihmiset eivät pidä huijaamisesta. Ei ole puoluetta, jolla olisi tähän tarjota todellisia vaihtoehtoja, ei edes vasemmistoliitolla.

Pieni trokaus on hyväksi

Yleisökysymyksissä sivuttiin useita aihepiirejä, kuten tekoälyä, työajan lyhentämistä ja perustuloa.

Harmaan talouden mittakaavasta Anna Kontulalla on selkeä mielipide. Hänestä pitäisi pystyä erottamaan kotitarve ja megaluokan harmaa talous.

– Pienimuotoinen ihmisten välinen trokaus pitäisi nähdä myönteisenä ilmiönä. Se kertoo, että yhteiskunnassa on juurikasvua.

Perussuomalaisista hallituspuolueena Anna Kontula kommentoi:

– Heihin ei päde samat säännöt kuin muihin puolueisiin.

– Perussuomalaiset tarjoaa katkeran karnevaalin, jossa haistatellaan järjestelmälle. Siksi he saavat tehdä hallituksessa melkein mitä tahansa, eikä se vaikuta heidän kannatukseensa. En usko kapinaan.

– Elämme murrosaikaa. On syntymässä jotain uutta, mutta kaikki on vielä sumuista. Ehkä edessä on jotain, mikä estää meitä näkemästä tulevaa. Vaikka toivo on kateissa, mutta kyllä sitä on, Anna Kontula uskoo.