• Uutiset

Saako aluevaltuusto valtansa maanantaina?

Satakunnan hyvinvointialueen hallitus käsittelee maanantaina 20.11. aloitetta, jossa aluevaltuusto saisi valtansa kirjatuksi.

Koska palveluverkkoesitys on aiheuttanut erittäin kovaa arvostelua, halutaan hallintosääntöä muuttaa niin, että aluevaltuusto saisi päättää palveluverkkoon liittyvistä muutoksista.

Kunnat ovat antaneet hyvin kriittistä palautetta hyvinvointialueen hallintoon mm. siitä, että kuntien kuulemiset ovat jääneet tekemättä ja kustannustiedot ja vaikutusarviot ovat puutteellisia. Lisäksi palveluverkkoesityksen valmistelusta puuttuu polittiinen ohjaus.

Aluehallituksen kokouksen listalla aloite, jossa aluevaltuusto on  saamassa valtansa kirjatuksi. Silloin valtuusto päättäisi ”merkittävistä muutoksista”, muun muassa sote-palvelujen sijainneista

Palveluverkkoselvityksessä esitetyt vaikutusten arvioinnit eivät osoita riittäviä perusteluja toimenpiteille, eivätkä kaikki vaikutusten arvioinnit täytä vaatimuksia, joita julkishallinnolta edellytetään päätösten perustelemiseksi. Selvityksessä ei myöskään ole esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja, eikä kaupunkia tai kuntalaisia ole kuultu raportin laatimisvaiheessa.

Muutosten kokonaisvaikutusta niin asukkaiden hyvinvointiin kuin kuntien elinvoimaisuuteen ei ole arvioitu ollenkaan. Huomioimatta on jäänyt monien tärkeiden sidosryhmien merkitys. Kaikki palveluverkkosuunnitelmaa koskeva päätöksenteko on riittämättömästi valmisteltua ja todennäköisesti vahingollista eikä täytä julkisen päätöksenteon kriteerejä.

Kaikki palveluverkkosuunnitelmaa koskeva päätöksenteko on riittämättömästi valmisteltua ja todennäköisesti vahingollista eikä täytä julkisen päätöksenteon kriteerejä.

Jos aluevaltuusto saa valtansa kirjatuksi, palveluverkkoratkaisut eivät jää pelkästään aluehallitukselle ja operatiiviselle johdolle.

Satakunnan aluevaltuuston lokakuun kokouksessa valtuuston vallan varmistamista hallintosääntöön ajoi keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Joonas Immonen ja enemmistö valtuutetuista. Kokouksessa käytiin kiivas keskustelu asiasta.

Satakunnan aluevaltuutetut jättivät aluevaltuuston lokakuun kokouksessa aloitteen hallintosäännön päivittämisestä.

Hallintosääntöä piti päivittämän ennen talousarvion käsittelyä siten, että palveluverkkopäätökset kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan.

Hyvinvointialueen johtoryhmä on valmistellut aloitteen mukaisen lisäyksen hallintosääntöön ja päätynyt ehdottamaan hallintosääntöön uutta pykälää, jonka mukaan ”aluevaltuusto laissa säädettyjen tehtävien lisäksi päättää sote-keskusten saavutettavuuteen liittyvistä merkittävistä muutoksista”.

Esitystä käsitellään maanantaina  20.11. aluehallituksen kokouksessa, josta se etenee aluevaltuustolle. Pykälälisäys on sikäli merkittävä, että se vaikuttaa päätöksentekoon palveluverkosta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sijoittamisesta kuntiin. Toteutettavat uudistukset eivät siten jäisi pelkästään aluehallitukselle ja operatiiviselle johdolle.

Satakunnan hyvinvointialueella on tällä hetkellä 27 toiminnassa olevaa sosiaali- ja terveyskeskusta. Mikäli päätöksenteko etenisi palveluverkkosuunnitelman loppuraportin mukaisesti, olisi koko maakunnassa vuonna 2030 enää kuusi sote-palveluja tarjoavaa terveyskeskusta. Vuodeosastot keskitettäisiin Poriin ja Raumalle.

Loppuraportin mallissa toimipisteet olisivat Kankaanpäässä, Huittisissa, Harjavallassa, Eurassa, Raumalla ja Porin alueella, jossa kolmea toimipistettä johdetaan keskitetysti. Useissa sote-keskusta vaille jäävissä kunnissa malli on herättänyt kovaa vastustusta.

Hyvä julkishallinnon johtaminen edellyttää rakentavaa vuorovaikutusta viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Uutisen lähteet:

Satakunnan Kansan uutinen 15.11.2023

Satakunnan Kansan uutinen 13.11.2023

Mielipidekirjoitus Alasatakunta-lehdessä

Mielipidekirjoitus Satakunnan Viikossa

Mielipidekirjoitus Satakunnan Kansassa