• Kolumnit

Pertti Salo: Köyhiä ajetaan kurjuuteen oikeiston talousopeilla

Oikeistohallitus sekä uusliberalismin ja thatcherismin ylipapitar Riikka Purra (ps.) lanseeraa Suomeen talousmallia, jossa yhdistyy uusliberalismi ja monetarismi.

Samaan aikaan EK yrittää romuttaa konsensusta ja neuvottelutapaa työmarkkinoilla sekä viedä ammattiliittojen autonomiaa työsopimusasioissa vientivetoisella palkkamallilla. Koska pohjoismainen diskuteeraminen ei kiinnosta EK:ta, tästä seuraa tuloerojen kasvua ja työtaistelutoimia.

Mielestäni on tarpeellista kerrata, mitä nämä mainitut talousopit ovat aiheuttaneet.

  • Uusliberalismin myötä on toteutettu valtion palvelujen yksityistämistä, verojen alentamista ja sääntelyn purkamista ja julkisen talouden tiukkaa talouskuria.
  • Uusliberalismi on johtanut mm. epätasa-arvoon, sosiaalisen tuen heikkenemiseen, köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymiseen.
  • Ay-liikkeeseen uusliberalismi suhtautuu kielteisesti ja sen takia ay-liike on ollut tulilinjalla, kun uusliberalismia on toteutettu. EK ajaa nyt Suomessa ay-liikkeen toiminnan rajoittamista vastoin pohjoismaista mallia.

Margaret Thatcherin hallitus toteutti aikoinaan uusliberalismia mm. lopettamalla asumistuen miljoonalta ihmiseltä. Köyhien erityisperusteiset avustukset muutettiin lainoiksi. Britanniassa kysytään edelleen, että eikö Thatcher ajatellut työväenluokan lasten tulevaisuutta.

Mielenterveyspotilaat passitettiin hoitolaitoksista kaduille ja sitä kutsuttiin ”avohoidoksi”. Thatcherin hallitus heikensi julkista terveydenhuoltoa ja samalla tuki yksityisiä terveysyhtiöitä.

Suomen nykyinen hallitus näyttää olevan samoilla linjoilla.

Thatcherin hallitus lopetti mm. valtion tukeman sosiaalisen rakennustuotannon. Sen seurauksena Britannian rakennusala romahti ja 30 000 brittiläistä rakennusmiestä joutui lähtemään Saksaan töihin. Siltä ajalta on myös edelleen asunnottomia Lontoon kaduilla. Asuntojen hinnat lähtivät nousuun eikä ihmisillä ollut enää varaa ostaa omistusasuntoja.

Tässä yhteydessä voisi mainita, että Suomen nykyinen oikeistohallitus lopetti vastikään Aran energiatuen maksamisen energiaremontteihin yksityistalouksissa ja taloyhtiöissä, vaikka se oli suosituin Aran maksamista tukimuodoista.

Talouskuriajattelulla yritettiin Britanniassa viedä läpi isoja poliittisia projekteja ja siihen liittyi talouden periaatteiden muutos. Sosiaalietuuksia oli tarkoitus heikentää ja hyvinvointiyhteiskuntaa pienentää. Thatcherin hallituksella oli selkeä ajatus muuttaa valtion puuttumista talouteen. Se uskoi voimakkaasti siihen, että markkinat lopulta korjaavan lyhyen aikavälin kriisit ja haasteet. Tähän kuuluivat

  • veronalennukset,
  • menoleikkaukset,
  • yksityistäminen ja
  • valtion roolin pienentäminen.

Sähköyhtiöitä ja vesilaitoksia yksityistettiin, mikä johti hintojen nousuun.

Thatcherismiin kuului läheisesti terminä monetarismi. Monetarismin mukaan inflaatioon ei pitäisi yrittää vaikuttaa keynesiläisittäin säätelemällä kulutuskysyntää tai kokonaiskysyntää

Monetarismissa on monenlaista eri tulkintaa, mutta Thatcheriin se yhdistetään verojen laskemisena, valtion menojen vähentämisenä ja markkinoiden vapauttamisena.

Kirjoittaja on luvialainen opettaja ja yrittäjä sekä Eurajoen vasemmiston varapuheenjohtaja.