• Mielipiteet

Pertti Salo: Taistelu hyvinvointialueesta on alkanut

Kirjoittaja tuntee kasvavaa pettymystä sote-uudistuksen toteuttamisesta Satakunnan hyvinvointialueella. Kuntalaisten ja työntekijöiden edut ja tarpeet on unohdettu täysin.

– Selvästikin kokoomuksen paikalliset avainhenkilöt yrittävät juntata päätöksiä ohi aluevaltuustoon kaikin keinoin ja valitettavasti myös muutama demari toimii kokoomuksen apuna.


Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 16.10. käytiin täpärä äänestys muun muassa hallintosäännön muutoksesta. Esitetty muutos antaisi aluevaltuustolle enemmän päätösvaltaa, mutta valitettavasti tämä äänestys hävittiin kahdella äänellä (33–31).

Mielestäni aluevaltuuston puheenjohtajan sooloilu tässä yhteydessä oli hieman kyseenalaista. Hänen kommenteistaan sai sen käsityksen, että nyt pitäisi vain runtata kaikki leikkaukset läpi ja sillä selvä.

Kuvakaappaus Satakunnan hyvinvointialueen valtuuston kokouksen YouTube-striimauksesta.
Keskellä valtuuston porilainen puheenjohtaja Sampsa Kataja (kok.).

Aluevaltuusto kävi kiivaan keskustelun kiistellystä palveluverkkoselvityksestä. Siihen kohdistuu yhä enemmän kritiikkiä ja tyytymättömyyttä, kuten kokouksessa kuultiin.

Selvästikin kokoomuksen paikalliset avainhenkilöt yrittävät juntata päätöksiä ohi aluevaltuustoon kaikin keinoin ja valitettavasti myös muutama demari toimii kokoomuksen apuna. Uskon, että kunnat iskevät kuitenkin takaisin, jos ei aluevaltuusto saa muutoksia aikaan palveluverkkoselvitykseen. Suora keskusteluyhteys Aluehallintovirastoonkin on nyt ilmeisesti tarpeen.

Seuraavissa aluevaltuuston kokouksissa pitää rivit koota vastustamaan kovia leikkauksia. Lisäksi pitää vaatia päätösten taustaksi myös laskelmia sekä suunniteltujen leikkausten todellisia vaikutusarvioita.

Hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys tarjoaa usealle kunnalle kylmää kyytiä mm. vanhusten sekä vammaisten palvelu- ja asumisyksiköiden siirtoesitysten muodossa. Suunnitelmissa on myös muun muassa asukkaiden siirtelyä kunnista toisiin ja hyvinvointialueen omistamien tyhjien tilojen saneeraamista uusiokäyttöön. Nykyiset käytössä olevat ja toimivat tilat jäisivät sitten kuntien hoitoon ja ongelmaksi.

Toteutuessaan suunnitelma heikentäisi usean kunnan elinkeinorakennetta, vähentäisi kuntien työpaikkoja, asukaslukua ja lähipalvelujen tarjontaa. Säästöä tai inhimillistä hyvinvointia ei esitetyillä toimilla saataisi aikaiseksi.

Vanhusten ja vammaisten asumisyksiköiden siirtyessä toisiin kuntiin omaisten ja ystävien avustuskäynnit harvenisivat tai loppuisivat kokonaan. Tämän takia asukkaiden hyvinvointi heikentyisi oleellisesti.

Suunnitelman luonut hallinto sivuuttaisi paitsi hyvinvointialueen vaaleilla valitun valtuuston, myös kuntien asukkaiden sekä työntekijöiden edut ja tarpeet, puhumattakaan pienten kuntien päätösvallasta.

Toimintojen keskittäminen hyvinvointialueen omistamiin ja kunnostettaviin tiloihin kasvattaisi hyvinvointialueen menoja ja rampauttaisi nopeasti toimivan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme pitkäksi ajaksi.

Työpaikkojen ja palvelujen siirtäminen pienistä kunnista isompiin heikentäisi entisestään menettäjäkuntien mahdollisuutta huolehtia asukkaiden perustarpeista.

Muun muassa hyvinvointialueen vammaisneuvosto on todennut, ettei se hyväksy esitettyä palveluverkkosuunnitelmaa, koska se ei ole toiminnan tavoitteiden mukainen. Vaikutustoimielinten kokemusasiantuntijat esittivät aluevaltuustolle toiveen päästä jatkossa kehittämään palveluverkkoa haluamansa mukaiseksi.

Kun sote-uudistusta sorvattiin pitkään ja hartaasti, tavoitteena oli ratkaisu, joka takaisi kaikille kansalaisille kutakuinkin tasavertaiset, hyvät ja kaikkien helpommin tavoitettavissa olevat terveyspalvelut. Nyt kuitenkin kaavaillaan terveysasemaverkostoon huomattavia leikkauksia ja muitakin toiminnan supistamisia.

Vääjäämättä mieleen tulee pettymys, että eihän tässä näin pitänyt käydä.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki