• Mielipiteet

Pertti Salo: Hallituksen leikkaukset aiheuttavat kurjuutta lapsiperheille

Kirjoittaja muistuttaa, että lapsiperheiltä leikkaamalla aiheutuu lisää kurjuutta ja köyhyyttä.
– Se tulee näkymään sosiaaliongelmina ja varhaisnuorten pahoinvointina.

Vaikka syntyvyys on hyvin alhaista Suomessa, hallitus heikentää lapsiperheiden asemaa. Sosiaaliturvan leikkauksilla on kauaskantoisia, jopa ylisukupolvisia vaikutuksia.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus valmistelee erittäin nopealla aikataululla lukuisia sosiaaliturvan leikkauksia, jotka iskevät lapsiperheiden asemaan. Näitä ovat mm. asumistukileikkaukset, työttömyysturvan lapsikorotusten poisto, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kiristykset ja sovitellun työttömyysturvan suojaosan poisto.

Hallituksen uudistuksiksi kutsumiin toimii kuuluisi mm.

  • 300 euron ansiotulovähennyksestä luopuminen,
  • omavastuuosuuden korottaminen sekä
  • asumistuen korvausprosentin laskeminen nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin.

Leikkausten on tarkoitus tulla voimaan porrastetusti jo huhtikuusta 2024 alkaen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Heikki Hiilamo uskoo, että asumistuen leikkauksilla on vaikutuksia työvoiman tarjontaan.

Asumistuki on mahdollistanut sen, että pienipalkkaiset työntekijät pystyvät käymään töissä pää­kaupunki­seudulla ja myös asumaan suhteellisen lähellä.

Asumistuen turvin on pystytty muuttamaan taantuvilta alueilta sinne, missä on enemmän työ­paikkoja tarjolla.

– Tämä vähentää työvoiman liikkuvuutta, ja joillakin aloilla varmasti myös lisää työvoimapulaa.

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo STT:lle.

Asumistuen perusomavastuu korotettaisiin nykyisestä 42 prosentista 50 prosenttiin, jolloin tulot leikkaisivat tukea aiempaa enemmän.

Hiilamo pitää isona puutteena, että lakiluonnoksessa ei ole arvioitu, millaisia yhteisvaikutuksia asumistuen leikkauksilla olisi muiden hallituksen esittämien sosiaaliturvan muutosten kanssa. Hänen mukaansa asumistuen muutosten valmisteluaika on ollut ”hirvittävän lyhyt”.

Hiilamon mukaan olisi hyvä ottaa huomioon myös laajempi konteksti, kuten kaupunkien ja sosiaalisen asuntotuotannon vuokrien nousu.

Yleisesti asumistukea saavat kotitaloudet ovat pienituloisia, joille asumistuen muutokset olisivat merkittäviä heidän taloudellisen tilanteensa kannalta, lausunnossa todetaan.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki