• Kolumnit

Pertti Salo: Hallituksen hullunkuriset toilailut eivät naurata

Petteri Orpon kauhukabinetin hallitusohjelma kääntää päälaelleen kaikki klassiset talousteoriat ja kansalaisten tasavertaisuuden.

Kurjistamalla kansaa ei saada taloutta nousuun eikä valtion velkaa alas.

Kolumnistimme antaa hallituksen jäsenille lukusuosituksia taloustieteestä ja historiasta.

– Hallitus lähtee voimakkaasti epävarmuutta ja epäluottamusta luoviin heikennyksiin. Lisäksi ongelmia aiheuttavat korkeat energian hinnat ja elintarvikkeiden hintojen nousu, jotka aiheuttavat inflaatiota.

Petteri Orpo voisi tutustua esimerkiksi John Maynard Keynesin ajatuksiin.

Keynes oli englantilainen talousoppinut (1883–1946). Hän uskoi, että kokonaiskysynnällä pystytään vaikuttamaan koko talouteen eli tärkeintä on, että kansantaloutta tuetaan valtion toimin, jotta ihmisillä on varaa kuluttaa tavaroita ja palveluja. Silloin raha liikkuu taloudessa ja vältetään rajut talouden leikkaukset.

Keynesiläinen talouspolitiikan mukaan huonoina aikoina valtion rooli on piristää taloutta käyttämällä julkisia varoja kysynnän lisäämiseen eli kansantalouden tukemiseen.

Perussuomalaiset voisivat huomioida englantilaisen valtiomiehen nimeltä John Locke (1632–1704), Hänen yhteiskuntateoriansa mukaan ihmiset ovat tasa-arvoisia, koska jokainen ihminen on Jumalan luomus.

Locke puolusti, tasa-arvoa sekä uskonnollista suvaitsevaisuutta:

Locken mukaan oikeudenmukainen hallitus pyrkii turvaamaan kansalaistensa perusoikeudet. Nämä perusoikeudet ovat oikeus elämään, vapauteen ja terveyteen.

Koko hallitukselle tärkeä tieto olisi taloustieteilijä Adam Smithin toteamus 1700-luvulta, että mikään yhteiskunta ei voi kukoistaa, jos suurin osa sen jäsenistä on köyhiä ja kurjistuneita. Siksi tasavertaisuus on olennainen osa yhteiskuntaa.

Smith asettaa valtiovallan tehtäväksi sellaisten taloudellisten tekijöiden purkamisen, jotka perustuvat ahneuteen.

”Sellaiset yhteiskunnat, joissa köyhän toimeentulo on turvattu, menestyvät, koska tämä lisää taloudellista toimeliaisuutta.”

Adam Smith

Erityisen hyödyllistä olisi muistaa presidentti Franklin D. Rooseveltin New Deal Yhdysvalloissa. Uudistusten tarkoituksena 1930-luvulla oli helpottaa työttömien ja köyhien asemaa. 

New Deal koostui kahdesta lainsäädäntöpaketista, joista ensimmäinen keskittyi taloudellisiin investointeihin ja toinen sosiaalisiin uudistuksiin. Toisen New Dealin keskeisintä sisältöä olivat

  • työväestön järjestäytyneisyyden lisääminen ja
  • ammattiyhdistysten toiminnan helpottaminen.

Köyhyyttä pyrittiin suitsemaan

  • sosiaaliturvan käyttöönotolla,
  • pakollisella työttömyysvakuutuksella ja
  • minimipalkan käyttöönotolla.

1930-luvulla Yhdysvaltojen talous elpyi New Dealin myötä ja työttömyys kääntyi laskuun. Meillä täällä Suomessa oikeistohallituksen hullunkuriset toilailut eivät naurata.

Kirjoittaja on luvialainen opettaja ja yrittäjä sekä Eurajoen vasemmiston varapuheenjohtaja.