• Mielipiteet

Pertti Salo: Hallitus heikentää naisten asemaa

KIrjoittaja muistuttaa, että perhevapaakorvauksen valmisteli Juha Sipilän (kesk.) hallitus vuonna 2016. Silloin tavoitteena oli naisten tasa-arvoisempi asema työmarkkinoilla ja parempi työllistyminen.
Orpon hallituksen linja näytää olevan päinvastainen:
– Seuraavaksi ovat varmaan vuorossa muut naisten asemaa heikentävät päätökset.

Oikeistohallitus jatkaa järjettömien ja ristiriitaisten esitysten tekemistä, joilla aiheutetaan ongelmia työmarkkinoilla. Nyt kohteena ovat nuoret naiset, sillä hallitus aikoo romuttaa korvauksen, jonka piti parantaa heidän työllistymistään.

Ylen uutisen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo laskea naistyöntekijän työnantajalle maksettavaa perhevapaakorvausta nykyisestä 2 500 eurosta 1 500 euroon.

Pääministeri myöntää, että naisten asema saattaa heiketä perhevapaakorvauksien leikkausten myötä.

Perhevapaakorvaus kattaa kustannuksia, joita naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta aiheutuu työnantajalle. Osassa työehtosopimuksia on nimittäin sovittu, että äitiyslomalta saa palkkaa, joka on suurempi kuin Kelan maksama vanhempainraha.

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kattamaan äitiysajan palkasta koituvia kustannuksia. Muut perhevapaiden lakisääteiset kulut korvataan työnantajille täysimääräisesti

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) aluepäällikkö Hanna Erkamaa on huolissaan siitä, että uudistuksen myötä naisten asema rekrytointitilanteissa heikkenee. Hän pelkää, että työnantaja palkkaa herkemmin miehen, koska miehestä on vähemmän kustannuksia.

Myös uranaisten verkosto Mothers in Business on esittänyt huolensa siitä, että perhevapaakorvauksen leikkaaminen voi johtaa naisten huonompaan asemaan työelämässä.

Perhevapaakorvauksen valmisteli Juha Sipilän (kesk.) hallitus vuonna 2016 ja sen tavoitteena oli naisten tasa-arvoisempi asema työmarkkinoilla ja parempi työllistyminen.

Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen katsoo perhevapaakorvauksen heikennyksen olevan ristiriidassa hallitusohjelmaan kirjatun lapsiperhemyönteisyyden tavoitteen kanssa. Hän pitää mahdollisena, että korvauksen leikkaaminen voi vaikuttaa rekrytointeihin pienissä yrityksissä.

Kela maksoi vuonna 2022 perhevapaakorvausta 20 000 työntekijästä yhteensä 50,3 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi ovat varmaan vuorossa muut naisten asemaa heikentävät päätökset.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki