• Aluevaltuustoryhmä
  • Uutiset

Lautakunta tiukkana ikääntyneiden palveluista

Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden lautakunta suhtautuu kriittisesti esitettyihin säästötoimenpiteisiin.
– Miten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta siirretään kolmessa vuodessa yli 20 prosenttia asukkaista (siis yli 500 henkilöä) yhteisölliseen asumiseen, kun sellaisia paikkoja ei ole olemassakaan ja kuntokaan ei ole siihen sopiva? lautakunnan jäsenet ihmettelevät.

Ikääntyneiden palvelujen lautakunta kuuli elokuussa projektipäällikkö Kalevi Mäkipään esityksen Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen nykytilasta ja strategisista periaatteista palveluverkolle.

Lautakunta ei tyytynyt vain merkitsemään sitä tiedoksi, vaan päätti yksimielisesti ottaa kantaa Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkon nykytilaan.

Koska lautakunnan pöytäkirjaan laadittu perusteellinen teksti ei ole saanut kaikkea ansaitsemaansa julkisuutta, myös Vasenvoima julkaisee sen kokonaisuudessaan.

”Ikääntyneiden palveluiden toimialueen tärkein tehtävä on tuottaa palveluita ikäihmisille yhden luukun periaatteella, yhdenvertaisesti niin, että meistä jokainen ikääntyneenä voi tuntea olonsa turvalliseksi ja luottaa siihen, että apua saa oikea-aikaisesti ja helposti, lähellä kotia. Tällaisia palveluita luodaan yhdessä.”


Lautakunnan mielestä päätöksenteon pitää olla avointa ja keskustelevaa sekä perustua tosiasioihin. Lisäksi tulevaisuus pitää nähdä realistisesti.

”Hyvään päätöksentekotapaan kuuluu, että näkemyksiä ja kokemuksia huomioidaan laajasti ennen kaikkea

  • käyttäjäkunnan tarpeita kuunnellen,
  • yhteistyössä hyvinvointialueen asiantuntijoiden,
  • ikääntyneitä suurella sydämellä hoitavien ja huoltavien sekä
  • kolmannen sektorin näkemyksiä kunnioittaen.”

”Isot, meitä kaikkia koskevat päätökset tulee tehdä valtuustossa hyvin valmisteltujen päätösesitysten perusteella, joiden valmisteluun sekä lautakunnat että vaikuttamistoimielimet pystyvät ottamaan kantaa aktiivisesti.

Palveluiden rahoitus tulee turvata.”

– Minusta lautakunta on oikealla tiellä. Kannanottomme on hyvä, sanoo Rauman vasemmiston puheenjohtaja Tapio Ailasmaa, joka on Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden lautakunnan jäsen.

Ikääntyneiden palveluiden lautakunta kertoo luottavansa siihen, että hyvinvointialueen virkamiehet pystyvät rakentamaan palveluita omassa organisaatiossaan siiloutumatta ja myös parhaat käytännöt kustannustehokkaasti hyödyntäen, palveluiden rahoitus huomioiden yli organisaatiorajojen, ja osoittaen hyvää johtajuutta.

”Tosiasioiden tunnustamista on, että satakuntalaiset vanhenevat ja tarvitsevat jatkossa apua entistä enemmän.”

Ikääntyneiden palveluiden lautakunta suhtautuu kriittisesti esitettyihin säästötoimenpiteisiin.

– Miten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta siirretään kolmessa vuodessa yli 20 prosenttia asukkaista (siis yli 500 henkilöä) yhteisölliseen asumiseen, kun sellaisia paikkoja ei ole olemassakaan ja kuntokaan ei ole siihen sopiva? lautakunnan jäsenet ihmettelevät.

”Me haluamme, että kun sairastumme, vietämme toipilasajan lähellä kotia sijaitsevissa vuodeosastoissa, minne omat ikääntyneet puolisomme ja lähiomaisemme pääsevät meitä joustavasti tapaamaan ja edistämään toipumistamme.”

Lautakunnan mielestä tiedolla johtamisen pitää syntyä toiminnan osana eikä erillisiä byrokraattisia hallinnon osia lisäämällä.

”Säästöt pitää hakea hallinnosta, ei ihmisten hoitamisesta.”

Yhteistyöllä tuotetut, sujuvat palveluprosessit ovat lautakunnan mielestä tärkein osa kustannustehokkuutta, unohtamatta ennaltaehkäisyn merkitystä.

”Digipalvelujen käytön pitää olla ikääntyneille vapaaehtoista.”
Kuva: pixabay.com

Lautakunnan mielestä on hyvä, että ikääntyvien palveluita ajatellaan myös digipalveluiden kautta.

– On kuitenkin varmistettava, että näiden palveluiden käyttö on vapaaehtoista ja yhteydet toimivat kotiin. On otettava huomioon, etteivät kaikki opi nopeasti käyttämään digipalveluja, kannanotossa muistutetaan.

Seniorineuvolat ovat tervetulleita joka kuntaan. Niiden toiminta lienee yhdessä kehittyvien liikkuvien palveluiden kanssa toimiva ratkaisu.

Hyvinvointi on kokonaisvaltaista ja ikääntyneiden lautakunta edellyttää paljon rakentavaa yhteistyötä hyvinvointialueen ja kuntien välillä.

”Elämä on ikääntyneenäkin arvokasta: liikuntaa, arjen askareita, monipuolista ruokaa, kulttuuria, läheisten tapaamista, hyviä hetkiä television ääressä ja retkiä sopivissa määrin.

Hyvän hoidon ja huolehtimisen tulee jatkua elämän viimeisiin hetkiin saakka.”

Lautakunnan jäsenet haastettiin jakamaan yllä olevaa palvelunumeroa vähintään 20 tutulleen. Numerossa päivystetään arkipäivisin kello 8.30-16.30 ja vastataan kysymyksiin niin sanotun varhaisen tuen palveluista sekä kotiin saatavista palveluista ja asumispalveluista.
Sähköpostin kautta palvelua saa osoitteessa asiakasohjaus@sata.fi.