• Toimituksen nostot
  • Uutiset

Vasemmistopiiri perää tasavertaisia palveluja hyvinvointialueelle

Satakunnan Vasemmistoliitto otti kevätkokouksessaan kantaa sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen hyvinvointialueella.
Kokousväki kävi sunnuntain keskusteluissa läpi vasemmiston rajua tappiota eduskuntavaaleissa.
Maanantaista alkaen suunta on uusi, mikäli se piirin puheenjohtaja Mikko Kaunistosta on kiinni:
– Huomenna me Satakunnassa tulemme katsomaan vain tulevaisuuteen, hän lausui avauspuheenvuorossaan.

Satakunnan vasemmistoliitto muistuttaa kannanotossaan, että hyvinvointialueiden tavoitteena on taata tasavertaiset palvelut kaikille alueen asukkaille.

– Tämä tavoite on unohtunut. Vaadimme, että tasavertaisuuden tulee koskea kaikkia sosioekonomisesta asemasta riippumatta ja uudistuksen alkuperäinen tavoite otetaan päätöksenteon keskiöön. 

Satakunnan Vasemmistoliiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteet sote-uudistukselle ja hyvinvointialueille pitää ottaa käyttöön ja päämääräksi myös Satakunnassa – siitäkin huolimatta, että se tarkoittaisi alijäämäistä talousarviota.

– Palveluja leikkaamalla, asiakasmaksuja korottamalla ja kaikesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta luopumalla hyvinvointialueille laaditut tavoitteet eivät tule koskaan toteutumaan.

Vasemmistopiiri muistuttaa, että tulevaisuudessa alueelle ei tulla saamaan enempää rahoitusta, jos pyrkimyksenä on ainoastaan osoittaa, että nykyinen rahoitus on riittävä.

– Jos tavoitteena on vain rahan säästäminen, on työ aloitettu väärästä päästä.

Satakunnan vasemmistoliitto korostaa, että nimenomaan ennaltaehkäisevä työ luo säästöjä tulevaisuudessa.

– Asiakkaiden eriarvoistaminen niin, että vain varakkailla on varaa hoitoon ja toimintakyvyn tukemiseen, ainoastaan lisää kustannuksia tulevaisuudessa, eivätkä sote-uudistuksen tavoitteet toteudu. 

Voit lukea koko kannanoton sitaatteineen piirin kotisivulta.

Satakunnan vasemmistoliiton puheenjohtaja Mikko Kaunisto ja Rauman JHL:n puheenjohtaja Jouni Lehto tekivät nopean vaihdon puheenjohtajan paikalle. Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Raisa Ranta.