• Uutiset

Vaaleissa on paljon pelissä ja me olemme kentällä!

Nyt vielä viimeinen rutistus! Gallupit eivät äänestä ja vain annetut äänet lasketaan.
Tuetaan ehdokkaita ja pidetään tukiryhmiä pystyssä. Meillä on yhteinen tavoite ja se on samalla puolella kuin sydän – vasemmalla!
Kohti vaalivoittoa!

Viimeinen viikko on tärkeä, vielä pitää jaksaa. Niin kuin urheiluhenkilöt sen tietävät, nyt pelataan hyvinvointivaltion puolesta päätyyn asti ja käytetään koko peliaika. Reilumpi huominen on mahdollinen, siksi vasemmisto!

Meillä on Satakunnassa hyvä ehdokaslista. Yhteensä 14 rohkeaa satakuntalaista vassaria on ryhtynyt ehdolle. Ensimmäiset ehdokkaat nimettiin kesäkuussa 2022 Porin puoluekokouksen jälkeen. Siitä on edetty tapahtuma kerrallaan vaalien loppusuoralle.

Vasemmistoliitto avasi vaalien klubikiertueen Satakunnassa ennakkoäänestyksen alkupäivän iltana. Koska kaikki eivät voineet olla läsnä Kulttuurikulmassa, Vasenvoima julkaisee puheenjohtaja LI Anderssonin hengen nostatuspuheen loppuhuipentuman.

Siitä näissä vaaleissa tosiaankin on kyse:

– Vasemmisto on vahvin vastavoima oikeiston epäinhimilliselle ja eriarvoistavalle politiikalle, Li Andersson kiteytti.

Hän muistutti myös, ettei Suomessa ole kaksipuoluejärjestelmää, joten mikään puolue ei yksin muodosta hallitusta. Vasemmistoliitto on halukas jatkamaan hallituksessa myös tulevalla kaudella.

Puheen talouspolitiikkaa käsitelleen osuuden voi kuunnella Vasenvoiman Facebook-sivulta

Teltoilla on puhuttu monista tärkeistä asioista. Lapsiperheet, omaishoitajat, eläkeläiset, vammaiset, opiskelijat, työttömät ja osa-aikatyötä tekevät, näistä ryhmistä varmasti eniten ollaan huolissaan leikkauspolitiikan takia.

Seuraa ilmoittelua ja tule teltoille! Niinhän se on, että vasemmistolaista politiikkaa saa ainoastaan äänestämällä vasemmistoa.

Satakunnan vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma 2023

Osaamisen ja koulutuksen Satakunta

 • Asetetaan lasten ja nuorten hyvinvointi etusijalle.
 • Peruskoulujen oppimisen tuki on korjattava pienentämällä ryhmäkokoja, ottamalla käyttöön erityisopettajamitoitus ja lisäämällä koulunkäyntiohjaajien määrää sekä vahvistamalla oppilaiden oikeus pienryhmäopetukseen.
 • Varhaiskasvatuksen työskentelyolosuhteet ja palkkaus on laitettava kuntoon.
 • Ammatillisissa oppilaitoksissa opettajien ja lähiopetuksen määrää on lisättävä ja oppisopimuskoulutusta on kehitettävä. Kehitetään lukio-opiskelua niin, että opiskelupaineet vähenevät.
 • Vahvistetaan yliopistokeskusten asemaa ja rahoitusta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on Satakunnan oma yliopisto.
 • Pelastajakoulutus on saatava Satakuntaan.

Reilun työn ja oikeudenmukaisen siirtymän Satakunta

 • Alipalkkaus, eli palkkavarkaus, ja työmarkkinarikollisuus on kitkettävä. Laajennetaan veronumeron käyttöä ja lisätään valvontaa.
 • Säädetään 12 euron vähimmäispalkkalaki täydentämään yleissitovia työehtosopimuksia.
 • Ammattiliitoille tarvitaan kanneoikeus ja luottamusmiehen asema on turvattava lainsäädännöllä.
 • Satakunta takaa Suomen huoltovarmuutta – panostetaan alueen tie- ja raidehankkeisiin.
 • Pitkäaikaistyöttömille tarvitaan työllisyystakuu ja yksilöllinen tuki. Kehitetään sosiaalisen työllistämisen mallia.
 • Energia- ja kiertotalous ovat Satakunnan kasvun tekijät ja niiden toimintaedellytykset on turvattava ympäristöä vaarantamatta. Satakunnan on oltava suunnannäyttäjä sujuville lupaprosesseille.

Terve ja hyvinvoiva Satakunta

 • Parannetaan sote-palveluita vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.
 • Soten työvoimapula voidaan ratkaista parantamalla työoloja ja -ehtoja sekä lisäämällä koulutusmääriä. Tukipalveluiden henkilöstöä lisäämällä vapautetaan resursseja hoitotyöhön.
 • Vanhus- ja vammaispalvelut saadaan kuntoon lisäämällä ympärivuorokautisia hoitopaikkoja ja parantamalla kotihoidon resursseja.
 • Taloudellista eriarvoisuutta on vähennettävä sosiaaliturvauudistuksella. Perusturvan tasoa on parannettava ja tukiviidakkoa yhtenäistettävä.