• Uutiset

Kansanedustaja: Takavalojen näkyminen pakolliseksi

– Pohjolan vaihtelevien liikenneolojen nyrkkisääntö kuuluu: näe ja tule nähdyksi. Takahuomiovalojen tulisi olla pakollisia ja autoja ei pitäisi pystyä rekisteröimään ilman niitä. Takavalot takaisin, kansanedustaja Jari Myllykoski vaatii tuoreessa aloitteessaan.

Satakunnan vasemmiston istuva kansanedustaja Jari Myllykoski on tehnyt toimenpidealoitteen autojen takahuomiovalojen pakollisuuden edistämisestä. Tiedotteessaan hän kirjoittaa:

– Liikenneturvan toteuttaman selvityksen mukaan yli kolmannes autoilijoista on joutunut liikenteessä vaaratilanteeseen takavalottoman autoilijan vuoksi. Moni autoilija ei välttämättä tiedä, että vaikka päivävalot palaisivat edessä, pysyvät takahuomiovalot monien valmistajien autoissa pimeinä. Tällöin takavalot syttyvät vasta, kun varsinaiset ajovalot ovat päällä.

Kun takavalo näkyy, se on liikenneturvallisuuden takuu.

Kansanedustaja Jari Myllykoski

Jari Myllykoski vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin takahuomiovalojen käytön pakollisuuden edistämiseksi vaaratilanteiden vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

– Liikenneturvallisuus on vaarantunut eurooppalaisen päätöksenteon vuoksi. Komissio on viisaudessaan todennut, että edellä ajava auto liikkuu yleensä itsestä poispäin ja siksi pakollisia takahuomiovaloja ei tarvita. Se ei kuitenkaan auta, jos edellä hitaasti kulkeva maantienharmaa valoton auto on jäänyt huomaamatta ja sen perä lähestyy omaa keulaa hälyttävää vauhtia, Jari Myllykoski sanoo.

Kansanedustaja Jari Myllykoski vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin takahuomiovalojen käytön pakollisuuden edistämiseksi vaaratilanteiden vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kuva: pixabay.com

Hämärätunnistimet säiden armoilla

Vaikka autoissa on automaattiset hämärätunnistimet, jotka vaihtavat päivävalojen ja varsinaisten ajovalojen välillä, eivät tunnistimet toimi tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi sumusta tai lumesta johtuen. Myös usva ja tihkusade heikentävät näkyvyyttä päiväsaikaan, johon tunnistin ei välttämättä osaa reagoida. Lisäksi kirkkaalla säällä ilta- tai aamuaurinkoa vasten ajaessa edellä liikkuvaa autoa voi olla vaikeaa havaita, jos sen takavalot eivät pala.

– Nyt olisi aika herätä eikä vasta sitten, kun liikenneturvallisuuden mittarit ovat punaisella. Pohjolan vaihtelevien liikenneolojen nyrkkisääntö kuuluu: näe ja tule nähdyksi. Takahuomiovalojen tulisi olla pakollisia ja autoja ei pitäisi pystyä rekisteröimään ilman niitä. Takavalot takaisin, Jari Myllykoski vaatii.

Lue toimenpidealoite tästä:

Toimenpidealoite

autojen takahuomiovalojen pakollisuuden edistämiseksi

Eduskunnalle

Liikenneturvan toteuttaman selvityksen mukaan yli kolmannes autoilijoista on joutunut liikenteessä vaaratilanteeseen takavalottoman autoilijan vuoksi[1]. Moni autoilija ei välttämättä tiedä, että vaikka päivävalot palaisivat edessä, pysyvät takavalot monien valmistajien autoissa pimeinä. Tällöin takavalot syttyvät vasta, kun varsinaiset ajovalot ovat päällä.

Vaikka autoissa on automaattiset hämärätunnistimet, jotka vaihtavat päivävalojen ja varsinaisten ajovalojen välillä, eivät tunnistimet välttämättä toimi tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi sumusta tai lumesta johtuen. Myös usva ja tihkusade heikentävät näkyvyyttä päiväsaikaan, johon tunnistin ei välttämättä osaa reagoida. Lisäksi kirkkaalla säällä ilta- tai aamuaurinkoa vasten ajaessa edellä liikkuvaa autoa voi olla vaikeaa havaita, jos sen takavalot eivät pala.

Vuonna 2011 voimaan astuneen direktiivin (2008/89/EY) mukaisesti ajoneuvovalmistajat ovat velvoitettuja asentamaan uusiin autoihin huomiovalot, joita kutsutaan myös päivävaloiksi. Ne palavat, vaikka auton valokytkin olisi 0-asennossa. Suomessa ne ovat olleet pakollisia jo aiemmin. Huomiovalojen tarkoituksena on lisätä auton näkyvyyttä liikenteessä päiväsaikaan ja siten edistää liikenneturvallisuutta[2]. Samalla säästetään auton varsinaisia ajovaloja ja pienennetään siltä osin energiankulutusta. Direktiivissä ei kuitenkaan tehty pakolliseksi takahuomiovaloja tai takavaloja, jotka palaisivat samaan aikaan päivävalojen kanssa.

Direktiiviin liittyvässä komission vastauksessa (E-008047/2014) todetaan, että komission tiedossa ei ole tutkimuksia, joiden perusteella takahuomiovalojen käyttö päiväsaikaan olisi perusteltua, koska auton peräpää liikkuu yleensä havainnoijasta poispäin. Jos auto peruuttaa, palaa tällöin erillinen peruutusvalo.

Toisessa aihetta koskevassa raportissa todetaan, että pakollinen takajarruvalo on myös yksi tekijä, jonka vuoksi takahuomiovalo ei ole välttämätön[3]. Takahuomiovalo saattaa jopa haitata jarruvalon havaitsemista lisäten peräänajon riskiä[4].

Vaikka komissio ei pidä takahuomiovalojen palamista liikenneturvallisuuden kannalta perusteltuna, on Liikenneturvan kyselyn perusteella takavalojen palamattomuus yksi keskeinen tiellä liikkumisen turvallisuutta alentava riskitekijä. Käytännössä peräänajotilanteessa ei useinkaan ole kyse siitä, etteikö perässä ajava havaitsisi edellä ajavan auton jarrutusta. Kysymys voi olla myös siitä, että autoilla on suuri nopeusero, jota ei havaita tarpeeksi selvästi tai ajoissa edellä ajavan auton peräpään ollessa on täysin pimeänä. Eli vaikka ajoneuvo liikkuisi poispäin, on vaaratilanteen syntyminen silti mahdollista, toisin kuin komission vastauksessa esitetään.

Liikenneturvallisuuden kannalta on keskeistä, että kuljettaja näkee muut tielläliikkujat. On kuitenkin yhtä keskeistä, että oma ajoneuvo tulee nähdyksi. Jos automatiikka ei toimi olosuhteiden vaatimalla tavalla ja kuljettaja ei muista tarkistaa ajovalojensa toimintaa, on helppoa ajaa tietämättään takavalot pimeänä. Siksi on liikenneturvallisuuden kannalta perustelua ryhtyä lainsäädännöllisiin toimiin, joilla varmistetaan takahuomiovalon palaminen kaikissa olosuhteissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin takahuomiovalojen käytön pakollisuuden edistämiseksi vaaratilanteiden vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.


[1] https://www.liikenneturva.fi/ajankohtaista/yli-kolmannes-autoilijoista-joutunut-vaaratilanteeseen-takavalottoman-auton-takia/#f16ac07b

[2] Ennen direktiiviä monissa Keski-Euroopan maissa ajovalojen käyttö ei ollut pakollista valoisaan aikaan, jonka vuoksi niitä ei myöskään käytetty. Tämä oli direktiivin säätämisen yksi keskeinen perustelu.

[3] Institute for Road Safety Research – SWOV Fact sheet, Daytime running lights (DRL). March 2013.

[4] TNO Human Factors, Daytime Running Lights, Final Report, October 2003.