• Mielipiteet
  • Toimituksen nostot

Pertti Salo: Kyläkoulut ja oppimistulokset

Pertti Salo jatkaa mielipidekirjoitustensa sarjaa, jossa hän tarjoaa vaaliteemoja vasemmiston satakuntalaisille eduskuntavaaliehdokkaille. Tällä kertaa aiheena ovat kyläkoulut sekä yleisopetuksen ongelmat yleensäkin. Koulutuksesta ei ole varaa leikata, sillä edellisten leikkausten jäljet ovat yhtä näkyvissä.

Nyt kun Pisa-tutkimuksen tulokset Suomessa laskevat huolestuttavasti, on aihetta kysyä, oliko viisasta lopettaa kyläkouluja rajulla kädellä takavuosina pelkästään kustannuksia tuijottaen. Keskuskoulujen ongelmat oppimisessa aiheuttavat myös kustannuksia, ja erityisopetusta on jouduttu lisäämään huomattavasti.

Kyläkouluilla on tutkittu olevan merkitystä oppimistuloksissa, ja ne antavat paremman pohjan oppimiseen koulutaipaleen alussa.

Erään kokeneen rehtorin mukaan kyläkoulujen oppilailla on paremmat edellytykset oppimiseen yläasteella ja lukiossa ja siitä eteenpäin. Suurissa kaupungeissa usein jo 10-vuotiaat ovat pudonneet pahasti normaalista luokkaopetuksesta ja tarvitsevat erityisopetusta ja jäävät sen varaan jatkossakin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lasten tuen tarve on kasvanut rajusti.

Kouluja rakennetaan puitteiltaan sellaisiksi, että ne eivät tue opettajien tai koululaisten hyvinvointia.

Pertti Salo

Kouluihin on tuotu trendejä ja työtapoja, jotka aiheuttavat ongelmia. Kunnat ovat hankkineet kouluihin säännöllisin väliajoin vaihtuvia digitaalisia laitteita, joiden hyöty on kyseenalainen. Lapsille tärkeintä olisi kohtaaminen ja kasvotusten oleminen ja myös käsillä tekeminen perinteiseen tapaan.

Opettajien koulutuksessa on perinteisesti painotettu niin sanottua Keep it simple -periaatetta eli kaikessa opetuksessa pyritään jakamaan opetettava asia selkeisiin kokonaisuuksiin, jotta oppilas pysyy mukana. Useimmat asiat pystyy edelleen opettamaan perinteisellä liitutaululla, jos opetustilanne muuten on hallinnassa.

Pienessä koulussa aikuiset tuntevat lapset yli luokkarajojen. Esimerkiksi tuhannen oppilaan yksikössä se ei ole mahdollista. Myös opettajat tutustuvat toisiinsa paremmin pienessä koulussa. Siitä on tutkimusta, että koulun henkilökunnan työhyvinvoinnilla on valtava merkitys opetuksen laadun kannalta.

Opetuksen järjestämisen virheitä yritetään laastaroida hankesekamelskalla, joihin opettajilla ei ole motivaatiota. Kaikki tämä on pois normaalista opetuksesta.

Pertti Salo

Kouluja rakennetaan puitteiltaan sellaisiksi, että ne eivät tue opettajien tai koululaisten hyvinvointia. Opetuksen järjestämisen virheitä yritetään laastaroida hankesekamelskalla, joihin opettajilla ei ole motivaatiota. Kaikki tämä on pois normaalista opetuksesta.

Koulutuksen ongelmat ovat jatkuneet jo pidemmän aikaa.  Eräässä teknillisessä korkeakoulussa havaittiin, että uusien opiskelijoiden matematiikan taidot olivat heikentyneet selvästi. Heille jouduttiin järjestämään matematiikan peruskursseja ennen kuin voitiin jatkaa normaalia opetusohjelmaa.

Nyt kun oikeistopuolueet suunnittelevat leikkauksia koulutukseen, olisi syytä miettiä seurauksia. Opettajista on jo nyt pulaa, varsinkin erityisopettajista. Nuoria opettajia on vaikea saada kouluun, jossa ei ole mahdollista hoitaa työtään kunnolla, ja jossa työstään ei voi tuntea mielihyvää.

Tässä olisi vaaliteemaa vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaille

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki

EDIT 31.1.2023 Lisätty linkki Ilta-Sanomien uutiseen.