• Mielipiteet
  • Toimituksen nostot

Pertti Salo: Rauman opettajankoulutuksen puolustaminen on koko Satakunnan asia

Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämisselvityksessä Rauman OKL on yksi koko maakunnan kannalta merkittävistä korkeakoulutuksen yksiköistä. Kirjoittaja muistuttaa, että opettajankoulutuksen päättyminen Raumalla aiheuttaisi kielteisiä vaikutuksia koko Satakunnan taloudelle ja elinvoimalle.

Rauman opettajankoulutus on uutisten mukaan vaakalaudalla Turun yliopiston saneerausohjelmassa. Rauman OKL on ollut takeena siitä, että Satakunnan kouluihin on saatu kohtuullisesti luokanopettajia. Jos koulutus siirtyy muualle, on varmaa, että luokanopettajien saaminen Satakuntaan hankaloituu. Varsinkin nyt, kun opettajapula vaivaa Suomea.

Turun yliopiston menoleikkaus- ja tehostamisohjelman neuvottelut tarjoavat Raumalle karua vaihtoehtoa. Esityslistalla on yhtenä vaihtoehtona opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmien siirto Raumalta Turkuun ja käsityöopettajankoulutuksen lakkauttaminen. Tämä merkitsisi luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien yli sata vuotta jatkuneen koulutuksen päättymistä.

Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta ei ole hyvä, jos Satakunta menettää ainoan opettajankoulutuksensa samaan aikaan, kun pätevistä opettajista on huutava pula.

Pertti Salo

Käytännössä kyse on yksityisten yritysten tulostavoitemallin soveltamisesta yliopistoon, joka ei Vasemmistoliiton näkökulmasta eikä muutenkaan ole hyvä malli, koska yliopiston koulutukseen ei voi soveltaa liiketalouden toimintamalleja eikä varsinkaan opettajankoulutuksessa. Kyseinen malli on trendi, jota on yritetty soveltaa Keski-Euroopassa, mutta se merkitsee yleensä opiskelijamaksujen nostoa ja heikentää pienituloisten henkilöiden mahdollisuutta opiskeluun ja opintoetujen karsimista.

Tulostavoitemalli tarkoittaa yleensä toimintojen keskittämistä ja alueellisten yksiköiden toiminnan supistamista tai lakkauttamista. Vasemmistoliiton näkökulmasta se on huolestuttava kehitys. Tulostavoitemalli ei ole toiminut muuallakaan, koska yliopistojen tehtävä on kouluttaa ja kehittää koulutusta eikä sitä voi tehdä pelkästään kaupallisen tulosmallin avulla.

Turun yliopiston strategiassa vuosille 2021–2030 lukee muun muassa: ”osallistumme aktiivisesti alueemme kehittämiseen”. Opettajankoulutuksen karsiminen ei tue tätä alueellista kehittämistä Vasemmistoliiton näkökulmasta kyse olisi alueellisen koulutuksen heikentämisestä. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta ei ole hyvä, jos Satakunta menettää ainoan opettajankoulutuksensa samaan aikaan, kun pätevistä opettajista on huutava pula.

Satakunnassa on laadittu korkeakoulutuksen kehittämisselvitys, jossa myös opettajankoulutuslaitos on tunnistettu yhdeksi maakunnan kannalta merkittävistä korkeakoulutuksen yksiköistä. Opettajankoulutus tarjoaa edelleen merkittävää lisäarvoa alueelliseen koulutukseen. Opettajankoulutuksen päättyminen Raumalla aiheuttaisi kielteisiä vaikutuksia koko Satakunnan taloudelle ja elinvoimalle. Tästä syystä tämä on koko Satakunnan asia.

Raumalla koulutetaan varhaiskasvatuksen opettajia, luokanopettajia ja käsityön aineenopettajia. Yksikön lopettaminen vaikeuttaisi opettajien saatavuutta muuallakin Suomessa. Kyse on myös raumalaisen opettajankoulutuksen 120-vuotisesta perinteestä ja siitä, että käsityökasvatusta voi Suomessa opiskella pääaineena ainoastaan Raumalla.

Tässä olisi Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaille tärkeä vaaliteema.

Pertti Salo

FM, yrittäjä, opettaja