• Eduskuntavaalit

Ehdolla eduskuntaan: Raisa Ranta

Vasenvoima esittelee kaikki Satakunnan vasemmistoehdokkaat.

Raisa Ranta on 44-vuotias porilainen kansalaisaktivisti, kunta- ja aluepoliitikko, insinööri ja järjestöduunari.

– Työskentelen politiikan järjestötyössä vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajana. Aiemmin olen toiminut paikallisessa Leader-ryhmässä maaseudun kehittämisen, työllisyyden ja osallisuuden parissa. Olen Porin kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja ja Satakunnan hyvinvointialueen valtuutettu. Aiemmin olen toiminut useissa kansalaisjärjestöissä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla ympäristön, demokraattisemman talouden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Minulla on tahtoa ja kykyä toimia oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

Eduskuntavaaliehdokas Raisa Ranta

– Minut on tuonut politiikan pariin vahva tarve puuttua epäoikeudenmukaisuuteen ja halu auttaa heikommassa asemassa olevia. Siksi olen myös ehdolla eduskuntavaaleissa – haluan olla mukana rakentamassa parempaa ja oikeudenmukaisempaa sosiaaliturvaa, koulutusta ja työelämää. Haluan pitää ääntä niiden puolesta, jotka eivät itse saa tai halua ääntään kuuluviin. Minulla on tahtoa ja kykyä toimia oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

– Olen joukkuepelaaja – Satakunnan edun ajaminen vaatii puolue- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Maailma ei ole vielä valmis, tehdään siitä yhdessä parempi kaikille, ei harvoille!

Missä näet nyt ja tulevalla vaalikaudella tärkeimmät kehitettävät asiat Suomessa? Miten ratkaisisit ne?

– Kaikkea päätöksentekoa tulee arvioida eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta. Siihen kytkeytyvät monet kysymykset liittyen toimeentuloon, koulutukseen, hyvinvointieroihin ja hyvään työelämään.

– Tulevalla vaalikaudella tullaan puhumaan paljon julkisen talouden kestävyydestä ja sen varjolla vaaditaan hyvinvointivaltiota rapauttavia leikkauksia. On totta, että pitkällä aikavälillä tasapainotusta tarvitaan, mutta se tulee tehdä niin, että heikoimmassa asemassa olevat eivät joudu entistä pahempaan ahdinkoon. Peruspalveluistamme ja tulevaisuusinvestoinneista ei ole varaa leikata, jos haluamme Suomen jatkossakin olevan pohjoismainen hyvinvointivaltio. Talous tasapainotetaan vahvistamalla tulopohjaa ja oikeudenmukaistamalla verotusta.

Olen joukkuepelaaja – Satakunnan edun ajaminen vaatii puolue- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Eduskuntavaaliehdokas Raisa Ranta

Mitkä ovat vaaliteemasi, jotka edellä lähdet vaaleihin?

 • Toimeentulo kuuluu kaikille.
  Köyhyyttä ja eriarvoisuutta on kitkettävä. Nallekarkit ovat jakautuneet liian epätasaisesti, eikä kaikille riitä edes kohtuutta. Tarvitsemme sosiaaliturvan uudistusta, joka huolehtii siitä, että kaikilla on mahdollisuus rakentaa hyvä elämä. Tarvitsemme kannustavaa – emme lamauttavaa – perusturvaa ja perustuloa. Lapsi- ja eläkeläisköyhyys kuuluvat historiaan. Ulosoton suojaosan nosto tehtävä pysyväksi ja työttömyysturvan suojaosaa on nostettava.
 • Hyvinvointi kuuluu kaikille.
  Oikeus terveydenhuoltoon ja inhimilliseen hoivaan kuuluu kaikille. Pysäytetään terveyserojen kasvu ja turvataan arvokas vanhuus kaikille. Sote-alan työvoimapula ratkaistaan parantamalla työehtoja- ja oloja sekä koulutuksella. Hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava riittävälle tasolle. Mielenterveyspalveluita on vahvistettava kaikilla tasoilla. Omaishoitajien palkkioita on korotettava.
 • Koulutuksen puolella
  Koulutuksella ja sivistyksellä luodaan tasa-arvoa ja hyvinvointia. Meillä ei ole varaa nuorten syrjäyttämiseen. Usko tulevaisuuteen kuuluu kaikille. Koulutuksen resurssit on varmistettava kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta alkaen. Tarvitaan oppimisen tuen kokonaisuudistus, jolla varmistetaan riittävän pienet ryhmäkoot sekä eritysopetuksen resurssit myös toisella asteella.
  Suomi tarvitsee Satakunnan, jossa on oma yliopisto ja vähintäänkin asemaltaan vahva yliopistokeskus, jota kehitetään pitkäjänteisesti. Satakunnassa tuotetaan yli neljännes Suomen sähköenergiasta ja kahdeksan prosenttia viennistä, mutta koulutusaste on maan heikoin. Tarvitsemme tulevaisuuden osaajia toteuttamaan suunnitteilla olevat miljardiluokan investoinnit uuteen teollisuuteen ja uusiutuvaan energiaan.
 • Reilumpi työelämä
  Palkalla on tultava toimeen. Työntekijöiden järjestäytyminen tuo turvaa kaikille, mutta lisäksi ammattiliitoille tarvitaan kanneoikeus, jotta haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä voidaan puolustaa. Alipalkkaus on kriminalisoitava. Työntekijöiden jaksamiseen on panostettava esimerkiksi työaikaa lyhentämällä. Pitkäaikaistyöttömille on annettava työllisyystakuu.
 • Reilu ja oikeudenmukainen siirtymä
  Meillä on vastuu ryhtyä toimiin ilmaston puolesta ja luontokatoa vastaan, sillä varaplaneettaa ei ole. Oikeudenmukainen ja reilu siirtymä tarkoittaa enemmän työtä, mutta vähemmän päästöjä. Uusiutuva energia ja uusi teknologia tuovat lisää ilmastokestäviä työpaikkoja Satakuntaan. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa ja lisäpanostuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Samalla meidän on huolehdittava myös luonnon monimuotoisuuden säilymisestä.

Kuka on esikuvasi? Miksi?

– Yksittäistä esikuvaa on vaikea nimetä. Arvostan kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat laittaneet itsensä likoon yhteisen hyvän puolesta ja pitävät erityisesti niiden puolta, jotka eivät itse siihen kykene.

Mikä on suosikkivuodenaikasi? Mitä teet silloin?

– Lempivuodenaikani on aurinko! Lempipuuhaa vuodenajasta riippumatta ovat metsäretket koirien kanssa.

Tarvitsemme sosiaaliturvan uudistusta, joka huolehtii siitä, että kaikilla on mahdollisuus rakentaa hyvä elämä.

Eduskuntavaaliehdokas Raisa Ranta
Raisa Ranta kertoo nauttivansa luonnossa retkeilystä koirien kanssa. Kuva on ehdokkaan kotialbumista.