• Eduskuntavaalit

Ehdolla eduskuntaan: Jukka Heinonen

Vasenvoima esittelee kaikki Satakunnan vasemmistoehdokkaat.

Jukka Heinonen on 66-vuotias palomies-sairaankuljettaja Porista. Hän on ollut eläkkeellä vuodesta 2020.

– Olen naimisissa ja kahden aikuisen, jo omillaan asuvan lapsen isä. Asuinpaikkani Porissa on Uusiniitty, mutta syntyjäni olen reposaarelainen. Reposaari on paikka, joka ei koskaan poistu sydämestäni.

– Palomiesurani alkoi vuonna 1978 teollisuuspalomiehenä. Sen jälkeen opiskelin palomies-sairaankuljettajaksi Rovaniemen pelastuslaitokselle. Sieltä tulin sitten Satakunnan pelastuslaitokselle Poriin. Palomiehen ammatin lisäksi toimin myös hoitotason sairaankuljettajana sekä ensiavun ja ensivasteen kouluttajana Satakunnassa ja myös Satakunnan ulkopuolella. Ensihoito oli ominta aluettani, vaativa työ, jossa elämän kirjo ja myös elämän päättyminen tulivat tutuksi.

– Luonto ja luonnon kuvaaminen ovat tärkeä osa elämääni. Kun antaa luvan, luonto antaa kuvan, meistä, ympärillämme olevasta, ilman selityksiä.

Työni ja siinä kokemani ovat varmasti yksi syy haluuni vaikuttaa, kehittää ja taata turvallisen elämän edellytyksiä politiikan kautta.”

Eduskuntavaaliehdokas Jukka Heinonen

– Turvallisuus elämässä on jokaisen perusoikeus. Turvallisuus tarkoittaa lapsen, nuoren, aikuisen ja ikääntyneen oikeutta tasa-arvoiseen olemiseen ja oikeuksiin yhteiskunnassa. Koti, terveydenhoito, lasten päivähoito, koulutus, työ, ikääntyneiden hoito, onnettomuus- ja kriisitilanteissa pelastus- ensihoitopalvelut, poliisi, puolustusvoimat ja niin edelleen, kaikki nämä luovat turvallisuutta.

– Työni ja siinä kokemani ovat varmasti yksi syy haluuni vaikuttaa, kehittää ja taata turvallisen elämän edellytyksiä politiikan kautta. Tällä hetkellä olen Porin kaupunginvaltuuston varajäsen, ympäristö- terveysjaoston jäsen, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsen, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston jäsen, Satakunnan hyvinvointialueen valtuuston varajäsen ja Satakunnan hyvinvointialueen turvallisuus ja varautuminen lautakunnan jäsen.

Missä näet nyt ja tulevalla vaalikaudella tärkeimmät kehitettävät asiat Suomessa? Miten ratkaisisit ne?

– Nyt puhutaan paljon työvoimapulasta monella alalla. Vähemmän puhutaan siitä, miksi näin on. Jo useita vuosia, vuosikymmeniä sitten, astui kuvioihin tehostaminen, joka on jatkunut aina vain kiihtyen tähän päivään. Tehostaminen tuli myös julkiselle sosiaali- ja terveydenhoidon alalle. Työntekijöitä näillä aloilla rasitettiin jatkuvilla kiristyksillä ja henkilöstön vähennyksillä. Seurauksena oli alan vaihtoa ja työntekijöiden loppuun palamista. Valitettavasti nämä äänet kuuluvat kauas. Terveydenhoidossa, vanhustenpalveluissa, sosiaalipalveluissa ja ylipäätään sote-alalla niin julkisella kuin yksityissektorilla, on pulaa työvoimasta ja alalle suuntaavista opiskelijoista.

Turvallisuus elämässä on jokaisen perusoikeus.

Eduskuntavaaliehdokas Jukka Heinonen

– Sote-alan kiinnostavuus voidaan palauttaa vain inhimillisillä työoloilla, työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamisella, joka tarkoittaa esimerkiksi vähimmäisvaatimuksia eri yksiköitten henkilöstömäärässä. Henkilöstömitoitus tarvitaan myös sosiaali- ja sairaalatyöskentelyyn, jotta turvataan niin asiakkaitten, potilaitten hoidon jatkuvuus kuin sosiaalityöntekijöiden ja hoitajien jaksaminen. Palkkauksen taso vaativassa ammatissa pitäisi myös olla alalle houkutteleva.

– Pelastusalalla puute palomiehistä on korjattavissa alueellisilla koulutuksilla. Esimerkiksi Porissa pelastusalan harjoitusalue luo hyvät puitteet alan koulutukseen. Pelastusalan koulutus vaatisi myös lisärahoitusta, jotta pystytään vastaamaan alan työvoimapulaan.

– Oppisopimuskoulutus on monella alalla varteenotettava vaihtoehto ja edesauttaa myös sen hiljaisen tiedon siirtymistä uudelle työntekijälle. Oppisopimuskoulutuksen lisääminen voisi auttaa myös monia nuoria työelämään siirtymisessä.

Vaalikentillä keskustelut ovat välillä vakavia. Kuvassa Jukka Heinonen kampanjoimassa Eurajoen torilla.
Kuva: Susanne Ekroth

Mitkä ovat tärkeimpiä tulevia kehityskohteita? Miten ratkaisisit ne?

– Energian raju hinnannousu, elintarvikkeiden ja jokapäiväisten kulutustavaroiden jatkuva hintojen nousu aiheuttaa ongelmia nyt ja jatkuessaan tuo kestämättömän tilanteen pienituloisten perheiden, yksinasuvien, yksinhuoltajaperheiden ja eläkeläisten toimeentulolle.

– Hyvinvointivaltiona meidän on huolehdittava jokaisen kansalaisen mahdollisuudesta turvalliseen elämään ja tulevaisuuteen. Taloudellisesti turvaton elämä lisää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Yhteiskunnassa on jo nyt, ilman hintojen nousua ja energiapulaakin, paljon ihmisten henkistä pahoinvointia. Huostaanottojen lisääntyminen, syrjäytyminen, mielenterveysongelmien lisääntyminen vaativat lisää henkilöstöresursseja ja rahaa ongelmien edes jonkinlaiseen hoitamiseen.

Mitkä ovat vaaliteemasi, jotka edellä lähdet vaaleihin?

– Turvallisuus elämässä on jokaisen perusoikeus.

Kuka on esikuvasi? Miksi?

Dersu Uzala, ei niinkään esikuva mutta vaikuttanut suuresti. Tämä erakko metsästäjä toimi tutkimusmatkailija Arsenjevin oppaana Ussurin alueella vuosina 1902–1907. Olen lukenut hänestä useaan kertaan ja aina hämmästyn ihmisestä, jonka sisällä asui luonto yksinkertaisena ja kestävänä.

Mikä on mielipuuhaasi kesäkeleillä?

– Luonnossa oleminen. Pidän lämmöstä, joten aurinko on ystäväni, jonka seurassa viihdyn.

Jukka Heinonen pitää lämmöstä ja auringonpaisteesta. Kuva: Jukka Heinosen kotialbumi