• Eduskuntavaalit

Ehdolla eduskuntaan: Jenni Jäntti

Vasenvoima esittelee kaikki Satakunnan vasemmistoehdokkaat.

Jenni Jäntti on 28-vuotias opiskelija-aktiivi Porin yliopistokeskuksesta. Hän on gradua vaille valmis digitaalisen kulttuurin opiskelija, jonka opintoihin on kuulunut myös kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Hän aloitti opintonsa 2016 Porissa ja lähti heti mukaan järjestötoimintaan.

– Olen toiminut 19 eri järjestössä/luottamustoimessa, ja luottamustehtäviä on kertynyt myös kuluvalle vuodelle. Valtakunnallisesti toimin Vasemmistonaisten ja Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksissa. Turussa olen vasemmistoliiton kunnallistoimikunnassa, kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä Musiikkijuhlasäätiössä varapuheenjohtajana. Opiskelijatoiminnassa toimin Turun yliopiston vihreän vasemmiston (Viva) puheenjohtajana, Turun yliopiston ylioppilaskunnan valintatoimikunnan puheenjohtajana sekä humanistisen tiedekunnan johtokunnassa.

Olen ollut vegaani jo seitsemän vuoden ajan, kiinnostunut ekologisesta elämäntavasta sekä intersektionaalisesta feminismistä.

Eduskuntavaaliehdokas Jenni Jäntti

– Järjestötoiminnan lisäksi olen kiinnostunut ilmasto-, eläinoikeus- ja yhdenvertaisuusasioista. Olen ollut vegaani jo seitsemän vuoden ajan, kiinnostunut ekologisesta elämäntavasta sekä intersektionaalisesta feminismistä. Toimin sijaiskotina eläinsuojeluyhdistys Dewi ry:ssä viisivuotiaalle kissalle nimeltä Leimu Lemmikki.

– Haluan elää sellaisessa Suomessa, joka pitää huolta kaikista asukkaistaan. Minun Suomeni on tasa-arvon vankkumaton puolustaja, reilun siirtymän edelläkävijä ja kunnianhimoinen ilmastonmuutoksen vastustaja. On täysin mahdollista saavuttaa ekologisesti kestävä yhteiskunta, jossa niin ihmisillä, eläimillä kuin luonnollakin on hyvä olla.

Missä näet tällä hetkellä/tulevalla vaalikaudella tärkeimmät kehityskohdat Suomessa? Miten ratkaisisit ne?

– Suomen tulee tehdä kaikkensa ilmastonmuutoksen torjumisen ja reilun vihreän siirtymän eteen. Valtion on luotava edellytykset tämän toteutumiselle. Ympäristölle haitallisista tuista on luovuttava ja investoitava puhtaaseen energiaan sekä kiertotalouden ratkaisuihin. Maataloustuet tulee ohjata ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Metsälainsäädäntöä tulee uudistaa, jotta voimme pitää huolta hiilinieluistamme. Luonnonsuojelun määrää tulee lisätä, luonnon ja eläinten itseisarvo tulee tunnustaa sekä kirjata eläinten perusoikeudet perustuslakiin.

– Kestävä ja oikeudenmukainen yhteiskunta pitää huolen myös kansalaisistaan. Sosiaaliturvan tulee uudistaa ja siirtyä asteittain vastikkeettomaan perustuloon. Perusturvaetuudet tulee yhdistää ja perusturvan tasoa nostaa.

Tulevaisuuden rakennuspalikoita ovat perustulo, nelipäiväinen työviikko, kiertotalous, energiaomavaraisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus sekä kulttuurin, luonnon ja eläinten arvostus.

Eduskuntavaaliehdokas Jenni Jäntti

– Terveydenhuollon työoloja ja palkkausta tulee parantaa sekä mielenterveyskriisi ratkaista. Käytännössä tämä tarkoittaa rahoituksen lisäämistä. Hyvinvointialueille tulee taata riittävä rahoitus, jotta laadukkaiden terveyspalveluiden tarjoaminen on mahdollista. Terapiatakuu tulee mahdollistaa parantamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden sekä lyhytterapian saatavuutta.

– Ihmisoikeuksien kunnioittaminen luo pohjan kaikelle toiminnallemme. Ihmisoikeudet eivät edisty itsestään, vaan vaativat jatkuvia toimia toteutuakseen. Ensi vaalikaudella tulee laatia sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, korjata translain puutteet, ottaa sukupuolitietoinen budjetointi käyttöön kaikessa päätöksenteossa sekä turvata vähemmistöjen oikeudet.

Mitkä asiat ovat tärkeimpiä kehityskohtia pitkässä juoksussa? Miten ratkaisisit ne?

– Pitkässä juoksussa visioissani on Suomi, jossa jokaisella on hyvä olla. Tämä taataan huolehtimalla siitä, että jokaisella on mahdollisuuksia kouluttautua, kehittää itseään ja luoda uutta. Tulevaisuuden rakennuspalikoita ovat perustulo, nelipäiväinen työviikko, kiertotalous, energiaomavaraisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus sekä kulttuurin, luonnon ja eläinten arvostus.

Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemasi?

 • Kunnianhimoista ympäristö- ja eläinoikeuspolitiikkaa
  Ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto ovat aitoja uhkia koko maapallolle. Reilusti toteutettava vihreä siirtymä tarkoittaa paitsi fossiilisten polttoaineiden, myös ylikulutuksen jättämistä historiaan. Ympäristölle haitallisista tuista on luovuttava ja tukea on suunnattava kiertotalouteen, uusiin innovaatioihin sekä kestävämpään ruuantuotantoon. Eläinten perusoikeudet tulee kirjata perustuslakiin ja turkistarhaus on kiellettävä. Suomella on loistavat mahdollisuudet toimia reilun, vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä, jos tahtoa vain löytyy.
 • Hyvinvointivaltiosta tukea ja turvaa kaikille
  Sosiaaliturvaa tulee kehittää ja siirtyä nykyisestä tukiviidakosta vastikkeettomaan perustuloon. Tästä vapautuvat resurssit voimme käyttää ihmisten aitoon auttamiseen. Emme hyödy mitään tulevien ammattilaistemme polttamisesta loppuun ennen kuin he edes siirtyvät työelämään. Tämän takia opintotuki tarvitsee kokonaisuudistuksen, jossa sadan euron tasokorotuksen lisäksi lainapainotteisuudesta luovutaan ja opintolainan koroille asetetaan korkokatto. Opintotuen ehtoja tulee lieventää, tukikuukausia lisätä ja kaksiportaisuudesta luopua.
  Jokaisella on oikeus saada hoitoa silloin, kun sitä tarvitsee. Käsillämme oleva mielenterveyskriisi tulee ottaa vakavasti ja varmistaa palveluiden saatavuus sekä terapiatakuun toteutuminen. YTHS:n resurssien on vastattava kasvaneeseen palvelutarpeeseen.
 • Ihmisoikeudet eivät ole neuvoteltavissa
  Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa jokaisen aito yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys toteutuu. Vähemmistöjen oikeudet turvaamalla varmistamme kaikille oikeudenmukaisen yhteiskunnan. Translain puutteet tulee korjata, saamelaiskäräjälaki on uudistettava sekä sukupuolitietoinen budjetointi ottaa käyttöön pysyvästi.

Olen kiitollinen kaikille heille, jotka ovat murtaneet lasikattoja, jotta minäkin voin toimia tänä päivänä kuten haluan.

Eduskuntavaaliehdokas Jenni Jäntti

Kuka on sinun esikuvasi? Miksi?

– Esikuviani ovat kaikki ne ihmisoikeuksien puolustajat, jotka ovat puurtaneet vuosikausien ajan luovuttamatta. Muutos on tuskallisen hidasta, mutta se on saavutettavissa. Olen kiitollinen kaikille heille, jotka ovat murtaneet lasikattoja, jotta minäkin voin toimia tänä päivänä kuten haluan.

Mikä on suosikkivuodenaikasi ja mitä teet silloin?

– Tässä vaiheessa talvea huomaa jo haikailevansa kevättä. On ihanaa nähdä, miten luonto heräilee talviunilta eloon. Valon ja lämmön lisääntyessä tuntee itsekin heräävänsä ihan uudella tavalla eloon. Keväisin vietän syntymäpäivääni ja nautin luonnon vihreydestä sekä kirsikankukista. Tulevana keväänä pääsee myös käymään vaaliuurnilla!

Jenni Jäntti on keväästä nauttiva järjestöihminen. – Tulevana keväänä pääsee myös käymään vaaliuurnilla, hän muistuttaa

EDIT 10.2. vaihdettu ehdokaskuva.