• Eduskuntavaalit

Ehdolla eduskuntaan: Jaakko Jäntti

Vasenvoima esittelee kaikki Satakunnan vasemmistoehdokkaat.

Jaakko Jäntti on 53-vuotias porilainen hankekoordinaattori ja hyvinvointivalmentaja.        

– Haluan elää yhteiskunnassa, jossa kaikki otetaan huomioon ja jossa panostetaan luonnonsuojeluun. Luonnon monimuotoisuus ja ihmisten välinen hyvä henki pitää nostaa enemmän esille, sillä me tuhlaamme arvokkaita resursseja kinastelemalla asioista keskenämme.

Missä näet nyt ja tulevalla vaalikaudella tärkeimmät kehitettävät asiat Suomessa? Miten ratkaisisit ne?

– Valtion velkaantumista on hillittävä, mutta toisin kuin oikeistopuolueet, lähtisin hillitsemään velkaantumista palauttamalla ansio- ja pääomatuloverot yhtenäiseksi progressiiviseksi veroksi. Karsisin rankalla kädellä myös erilaisia suoria yritystukia sekä yrityksiin kohdistuvia verohelpotuksia.

– Työperäistä maahanmuuttoa sekä siihen sidoksissa olevia prosesseja, kuten työperusteisten oleskelulupien käsittelyä, pitää entisestään kehittää, jotta Suomeen saadaan ammattitaitoista työvoimaa riittävän nopeasti. Samalla pitää kuitenkin varmistaa, että esimerkiksi kausityöntekijöiden tai muun ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön ja alipalkkaukseen voidaan puuttua järeillä toimilla ja sanktiolla.

Valtion velkaantumista on hillittävä, mutta toisin kuin oikeistopuolueet, lähtisin hillitsemään velkaantumista palauttamalla ansio- ja pääomatuloverot yhtenäiseksi progressiiviseksi veroksi.

Eduskuntavaaliehdokas Jaakko Jäntti

Mitkä ovat tärkeimpiä tulevia kehityskohteita? Miten ratkaisisit ne?

– Terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen, liikunnan edistäminen sekä nuorten syrjäytymisen pysäyttäminen. Sote-sektorilla pääpaino tulisi olla ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja tehokkaissa hoitoketjuissa. Toisin sanoen, ihmiset pitää saada liikkumaan, syömään terveellisesti ja käyttämään terveyspalveluja jo ennen kuin ongelmat eskaloituvat.

– Päihdetyöhön pitäisi saada lisää tehoja.

Meidän pitää tunnustaa, että sosiaalinen media on yhtä koukuttavaa kuin huume.

Eduskuntavaaliehdokas Jaakko Jäntti
Pyöräily ja kestävyysurheilu kuuluvat Jaakko Jäntin persoonaan. Kuvassa ehdokas on pyöräillyt SuomiAreenan teltalle, jossa päivystämässä toinen porilaisehdokas Rami Virtanen. Kuva: Susanne Ekroth

– Liikunta lähtee arjen askareista. Pitäisi suunnitella valtakunnallinen some-työryhmä, joka pohtisi keinoja sosiaalisen median käytön vähentämiseksi. Meidän pitää tunnustaa, että sosiaalinen media on yhtä koukuttavaa kuin huume. Se vie liikaa aikaa arjesta ja sen käyttö on pois kaikesta muusta: opiskelusta, sosiaalisista kontakteista sekä liikunnasta. Nuorten syrjäytyminen johtuu osaltaan juuri some-kulttuurista, joka on vähentänyt sosiaalisia kontakteja, ja jonka epärealistinen luonne saa monet nuoret tuntemaan riittämättömyyttä ja masennusta.

Mitkä ovat vaaliteemasi, jotka edellä lähdet vaaleihin?

  • Ilmasto
  • Talous (verojen kiristyksiä oikeassa suhteessa menoleikkauksiin)
  • Hyvinvointi ja liikunta

Kuka on esikuvasi? Miksi?

– Poliittinen esikuvani on Robert Kennedy. Hän oli oikeudenmukainen ja inhimillinen uudistaja.

Mikä on suosikkivuodenaikasi ja siihen liittyvät tekemiset?

– Suosikkivuodenaikani on ehdottomasti kevät, jolloin pyöräilykausi alkaa. Myös tulevan kesän riennot ovat lähestymässä, joten kevät on upeaa aikaa.

Eduskuntavaaliehdokas Jaakko Jäntti matkalla Säppiin viime kesänä. Kuvaaja: Saara Jäntti.

EDIT: 1.3.2023 vaihdettu kuvaan vaalislogan ja lisätty pyöräilykuva.